Du som ska läsa vid Lunds universitet höstterminen 2020

Information angående utbildningssituationen på grund av Coronaviruset

Regeringen beslutade 29 maj att universitet och högskolor ges möjlighet att återigen bedriva viss campusförlagd utbildning från och med den 15 juni. Det gäller under förutsättning att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs.

För institutionerna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet betyder det att utbildning i höst kommer att bedrivas både på plats i universitetets lokaler och genom digitala verktyg.

Att vi inte planerar för enbart campusförlagd utbildning handlar om att vi måste förhålla oss till max 50 personer och till social distans. Vi har därmed begränsad tillgång till lokaler som är anpassade efter våra behov. Vi måste också ta hänsyn till in- och utpassering till våra lokaler.

Mer information om hur just din utbildning kommer att genomföras får du i augusti när vi skickar ut kallelse till upprop. Men du kan redan nu förbereda dig på att det kommer att bli blandad undervisning under hösten – både på distans och på campus.

Vad som gäller för just din kurs uppdateras löpande i Canvas.
https://canvas.education.lu.se/

Kontakta studievägledningen

Studievägledarna ger råd, stöd och information.

FAQ för studenter

Här finns svar på vanliga frågor gällande coronautbrottet.