Inrättande och revidering av utbildning

All utbildning ska kvalitetsgranskas innan den inrättas eller revideras. Syftet med granskningen är att säkerställa att utbildningarna har förutsättningar för att hålla hög kvalitet när de ges. Granskningen adresserar samtliga av Lunds universitets kvalitetskriterier.           

Inrättande av program och huvudområden på grundnivå och avancerad nivå.

Inrättande av nya utbildningsprogram eller utbildningar baserade på fristående kurser som tillsammans leder till examen (huvudområden) föregås av en inrättandeprövning med extern granskning. När utbildningen inrättas fastställs en utbildningsplan för program och en utbildningsbeskrivning tas fram för huvudområdet.

 

Senast inrättade utbildningar

Masterprogram i mänskliga rättigheter (start 2019)

Kandidatprogram i engelska (start 2019) 

 

Genomgår inrättandeprövning

Masterprogram i Öst-och Centraleuropakunskap (planerad start 2021)

Kandidatprogram i översättning (planerad start 2021) 

 

HT-fakulteternas handledning för inrättande, revidering och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns här: länk till dokument som inte är fastställd än.    

 

Inrättande av forskarutbildningsämnen

Text: kommer så småningom

 

Inrättande och revidering av kurser inom forskarutbildningen

Text: kommer så småningom    

 

Anvisningar och mall för kursplaner på forskarnivå finns här: www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/styrdokument-och-regelverk/

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Hege Markussen
046–222 77 35
hege.markussenkansliht.luse

Fakultetssekreterare
Lisa Hetherington
046-222 44 03
Lisa.Hetheringtonkansliht.luse    

Lunds universitets handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning.