Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar

Svenska: Ämneslärarexamen, årskurs 7–9 2019   Ifrågasatt kvalitet
Svenska: Ämneslärarexamen, gymnasieskolan 2019   Ifrågasatt kvalitet

Forskarutbildningsämnen:                         

Religionshistoria 2016   Hög kvalitet
Konsthistoria och visuella studier 2017   Hög kvalitet
Religionshistoria med inriktning islamologi 2018   Hög kvalitet
Historia 2018   Hög kvalitet
Litteraturvetenskap 2019   Hög kvalitet