lu.se

Lokala skyddskommittén

HT:s lokala skyddskommitté

Fakulteternas lokala skyddskommitté utgör fakulteternas samverkansorgan för arbetsmiljöfrågor. Kommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den lokala skyddskommittén bygger på fakultetsstyrelsens AU med komplettering som beslutande ledamöter tre fackliga representanter, inklusive fakulteternas huvudskyddsombud, en prefekt, ett studerandeskyddsombud samt vice ordförande med studiesocialt ansvar från HTS. Fakultetsdekanen är ordförande och tjänstemannafunktionen sköts som för AU.

Utöver ledamöterna kallas också regelmässigt arbetsmiljösamordnaren, en representant för Företagshälsovården samt föreståndaren för Driftsenhet HT.

 Kontaktinformation

Sekreterare i den lokala skyddskommittén
Cecilia Bergsten
046-222 72 26
cecilia.bergsten@kansliht.lu.se

Sammanträdestider

Vårens sammanträden 2019

  • 13 februari
  • 8 maj