Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sammanträdestider

Våren 2020

10 februari klockan 13.15-16.00
16 mars klockan 13.15-16.00
27 april klockan 13.15-16.00
25 maj klockan 13.15-16.00
8 juni klockan 13.15-16.00

 

Hösten 2020

14 september klockan 13.15-16.00
19 oktober klockan 13.15-16.00
7 december klockan 13.15-16.00