lu.se

Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

 

 

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sammanträdestider

Hösten 2019

9 september klockan 9.15-12.30

14 oktober klockan 13.15-16.00

9 december klockan 13.15-16.00

 

Våren 2020

10 februari klockan 13.15-16.00

16 mars klockan 13.15-16.00

27 april klockan 13.15-16.00

25 maj klockan 13.15-16.00

8 juni klockan 13.15-16.00

 

Hösten 2020

14 september klockan 13.15-16.00

19 oktober klockan 13.15-16.00

7 december klockan 13.15-16.00