lu.se

Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Jesper Olsson
+46462228315
jesper.olssonkansliht.luse

Sammanträdestider

Hösten 2018
6 september (eventuellt heldag)
18 oktober kl. 9:15-12:00
6 december kl. 9:15-12:00

Våren 2019
4 februari kl. 13:15-16:00
18 mars kl. 13:15-16:00
29 april kl. 13:15-16:00
27 maj kl. 13:15-16:00
10 juni kl. 13:15-16:00

Hösten 2019
9 september (eventuellt heldag)
14 oktober kl. 13:15-16:00
9 december kl. 13:15-16:00

Protokoll

Senaste protokollen

Arkiv