Information om eventuell effektbrist och tillfälliga strömavbrott

Information till alla anställda vid HT-fakulteterna

Uppdaterad 2022-12-09

I vinter finns det en möjlig risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige – så kallad effektbrist. Svenska kraftnät kan vid behov gå ut med en allmän varning om effektbrist till allmänheten. Om du nås av en sådan varning, ska du utgå ifrån att ett strömavbrott kan inträffa när som helst.

Vid en eventuell varning för effektbrist kommer du att få information via e-post från universitetet.

Att tänka på inför ett eventuellt strömavbrott

  • Vid strömavbrott ska alla studenter och all personal lämna universitetets lokaler. Undantaget är enskilda personer med särskilda arbetsuppgifter. Dessa personer meddelas separat.
  • Tänk på att hissar slutar fungera vid strömavbrott. Är du beroende av hissen för att kunna förflytta dig i lokalerna bör du inte vistas i husen – kontakta din närmaste chef redan när varning om effektbrist utfärdas.
  • Om en salstentamen avbryts eller ställs in på grund av strömavbrott ska nytt tentamenstillfälle erbjudas snarast möjligt med hänsyn till framförallt lokaltillgång.
  • En manuell frånkoppling beräknas leda till strömavbrott i 2-4 timmar med en efterföljande period av påkoppling.
  • Vissa dörrar har batteridrivna lås, andra kommer att sluta fungera vid strömavbrott. Du kommer alltid att kunna ta dig ut ur rum och hus, men inte in, i händelse av strömavbrott.
  • Vid behov hittar du nödnummer på baksidan av ditt LU-kort.

Återgång till campus
Om inget annat meddelas utgår vi ifrån att verksamheten kan återupptas nästföljande vardag.

 

Information på LU:s medarbetarwebb

Här finns information från Lunds universitet.

Kontaktinformation

Driftsenhet HT
Charlotte Tornbjer
0706 81 41 69
charlotte.tornbjerht.luse 

Kommunikation
Louice Cardell Hepp
0722 23 49 22
louice.cardell_heppkansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-12-09