lu.se

Museer och arkiv

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ett antal av Lunds universitets museer och arkiv har anknytning till utbildningen och forskningen på fakulteterna för humaniora och teologi. Museerna är också öppna för allmänheten.