Fortbildning utomlands

För personal vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus+.

Personalfortbildning genom Erasmus+

Som anställd vid Lunds universitet kan du få bidrag för personalfortbildning via Erasmus+. Du har möjlighet att åka till ett (partner)universitet, ett företag eller en organisation i Europa för studiebesök, jobbskuggning eller annan fortbildning.

Märk väl att Lunds universitet, under rådande omständigheter, har fastställt riktlinjer som förhindrar personal att utföra annat än nödvändiga resor inom ramen för sin tjänst: Riktlijner

Kontakta din prefekt eller avdelningschef vid eventuella frågor.

Du kan även få bidrag för att delta i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete. Exempel är workshops som anordnas av ett nätverk av lärosäten som har Erasmus University Charter (EUC), kurser som anordnas av EAIE (European Association for International Education) eller språkkurser för den som skall undervisa på ett annat språk än svenska. Medlen är dock främst avsedda för personal som vill delta i det löpande arbetet vid det mottagande universitetet/organisationen genom jobbskuggning. Ersättning kan inte sökas för kursavgifter, men väl för resa och uppehälle.

I samtliga fall gäller att mobiliteten skall ha en direkt koppling till den anställdes egna arbetsuppgifter. Det är t. ex. inte möjligt att delta i en kurs i allmänbildande syfte.

Organisationer som inte är berättigade för personalfortbildning är:

  • EU-institutioner
  • Organisationer som hanterar EU-program

Din ansökan gör du genom HT-Internationella kontoret som också stöttar dig i den administrativa delen av utbytet.

OBSERVERA att det införts deadlines för ansökningar inom Erasmus+ (europeisk mobilitet) när det gäller lärarmobilitet och personalfortbildning. Sista ansökningsdatum för hösten är i slutet av september, för våren i slutet av februari varje år. I den mån det finns medel kvar kommer även ansökningar som kommer in efter dessa datum att behandlas. Vad gäller personalmobilitet – där medlen är så begränsade – rekommenderas man att ansöka senast i slutet av september, även om man avser att resa först den kommande våren.

Obs! Lärarmobilitet och mobilitet för övrig personal skiljer sig något åt.

Mer information finns på sidorna:

Andra möjligheter

Du kan även åka på administratörsutbyte, söka resebidrag samt utveckla internationella samarbeten via andra nätverk vid Lunds universitet. Mer information om detta finns på Medarbetarwebben.

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegerstenht.luse

Flicka på tåg.

Res hållbart

Tjänsteresor står för en stor del av universitetets klimat­påverkande utsläpp. Läs mer om hur universitetet arbetar med resepolicy och mål för resor.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-04