Övrig personalmobilitet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Obs! Under rådande omständigheter har Lunds universitet fastställt riktlinjer som förhindrar personal att utföra annat än nödvändiga resor inom ramen för sin tjänst.

Riktlinjer

Kontakta din prefekt eller avdelningschef vid eventuella frågor.

Sista ansökningsdag för mobilitet under hösten är den 1 juni och för mobilitet under våren är det den 1 december.

Vad innebär övrig personalmobilitet?

Genom övrig personalmobilitet inom Erasmus+ har du möjlighet att åka till ett (partner)universitet, företag eller en organisation i Europa för deltagande i jobbskuggning, studiebesök, kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till det egna arbetet.

Om man väljer att åka till ett lärosäte brukar man i de flesta fall åka till ett av HT-fakulteternas partneruniversitet där det redan finns upparbetade kontakter, men när det gäller personalmobilitet inom Erasmus+ (undantag lärarmobilitet) krävs det inte längre något bilateralt avtal för att det ska kunna äga rum. Du kontaktar själv den enhet/avdelning/institution du vill besöka. När du har fått besked från mottagarinstitutionen att de tar emot dig kan du lämna in ansökan.

Klicka här för att hitta Humanistiska och teologiska fakulteternas partneruniversitet.

Följande organisationer är inte berättigade för personalfortbildning:

  • EU-institutioner
  • Organisationer som hanterar EU-program

Till vilka länder kan jag åka på personalfortbildning?

Till något av de 28 EU-länderna, EES-länderna Island, Lichtenstein och Norge samt Makedonien och Turkiet.

Följande villkor måste uppfyllas

  • kontakta HT-Internationella kontoret för att höra så att det finns medel som kan finansiera din mobilitet
  • minst två dagar och max två veckor för jobbskuggning eller annan typ av personalutbyte
  • anställd vid Lunds universitet
  • en skriftlig ansökan måste ha gjorts och beviljats innan utbytet kan äga rum

Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Sammanhängande resdagar kan räknas med i periodens längd i samband med rapportering. Det är också möjligt att kombinera t.ex. två dagars konferens med fem dagars jobbskuggning. Notera att man endast kan besöka en mottagarinstitution per mobilitetsperiod!

Sista ansökningsdatum för mobilitet under hösten är den 1 juni och sista dag att ansöka för mobilitet under våren är den 1 december. I den mån det finns medel kvar kommer även ansökningar som kommer in efter dessa datum att behandlas.

Tänk på att utbytet ska vara rapporterat och klart senast en månad efter din hemkomst.

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegerstenht.luse

Frukostseminarium om personalmobilitet

Ser vår inspelning om hur du jobbskuggar inom Europa och exempelvis gör en ansökan.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-04