Övrig personalmobilitet

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vad innebär övrig personalmobilitet?

Genom övrig personalmobilitet inom Erasmus+ har du möjlighet att åka till ett (partner)universitet, företag eller en organisation i Europa för deltagande i jobbskuggning, studiebesök, kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till det egna arbetet.

Om man väljer att åka till ett lärosäte brukar man i de flesta fall åka till ett av HT-fakulteternas partneruniversitet där det redan finns upparbetade kontakter, men när det gäller personalmobilitet inom Erasmus+ (undantag lärarmobilitet) krävs det inte något bilateralt avtal för att det ska kunna äga rum. Du kontaktar själv den enhet/avdelning/institution du vill besöka. När du har fått besked från mottagarinstitutionen att de tar emot dig kan du lämna in ansökan.

Du hittar HT-fakulteternas europeiska partners genom att välja "Europa" på den här hemsidan.

Följande organisationer är inte berättigade för personalfortbildning:

  • EU-institutioner
  • Organisationer som hanterar EU-program

Till vilka länder kan jag åka på personalfortbildning?

Du har möjlighet att åka till något av de länder som deltar i Erasmus+ dvs. EU-länder, kandidatland samt EFTA-länder.

Följande villkor måste uppfyllas

  • kontakta HT-Internationella kontoret för att höra så att det finns medel som kan finansiera din lärarmobilitet
  • utlandsvistelsen måste omfatta minst två (2) dagar och högst två (2) veckor, exklusive resdagar
  • anställd vid Lunds universitet
  • ifylld ansökan on-line som godkänts av Externa relationer. Mer information om hur du gör ansökan hittar du här

Tänk på att Lunds universitet har fastställt riktlinjer för tjänsteresor. Kontakta din prefekt eller avdelningschef vid eventuella frågor.

Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Sammanhängande resdagar kan räknas med i periodens längd i samband med rapportering. Det är också möjligt att kombinera t.ex. två dagars konferens med fem dagars jobbskuggning. Notera att man endast kan besöka en mottagarinstitution per mobilitetsperiod!

Frukostseminarium om personalmobilitet

Ser vår inspelning om hur du jobbskuggar inom Europa och exempelvis gör en ansökan.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-08-16