Ansökan om utbyte

Övrig personalmobilitet

Ansökan ska fyllas i på engelska och utförligt beskriva innehållet i personalmobiliteten: de övergripande målen, aktiviteter och förväntat resultat med resan. Det är mycket viktigt att du förklarar hur mobiliteten fungerar som fortbildning för dig i relation till dina arbetsuppgifter. Det är även bra om du kan bifoga en planering för vistelsen som du upprättat tillsammans med värdinstitutionen.

Det genereras ett par olika dokument som du måste fylla i. Läs mer om hur du gör på sidan:

Notera att du endast kan besöka en mottagarinstitution per mobilitet! Ansökningar tas emot löpande. Märk väl att eftersom medlen för personalfortbildning är begränsade kan det vara en fördel att ansöka under tidig höst (även om själva utbytet planeras äga rum senare), då medelstilldelningen sker just efter sommaren. Observera att du också måste ha fått besked om att din ansökan är godkänd innan du kan påbörja din fortbildning. Mejla den kompletta ansökan till:ErasmusStaffer.luse och cc:a den till internationalht.luse

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegerstenht.luse

Steg för steg - så gör du

Här finns instruktioner om hur du gör ett utbyte.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-04-26