Steg för steg - så gör du

Övrig personalmobilitet

 1. Kontakta HT-Internationella kontoret och ange att du önskar genomföra ett personalutbyte.
 2. Kontakta det universitet, företag eller den organisation där du önskar jobbskugga eller göra ett studiebesök etc.
 3. Gå till on-line ansökan
 4. Registrera dig, skapa Username och Password. Logga in. Välj "Make a new application", välj "Staff" (Application for Staff Training, STT). Fyll sedan i ansökan.
 5. OBS! Skriv ut de dokument som genereras, skriv under, scanna och skicka till ErasmusStaffer.luse, med kopia till internationalht.luse (HT- Internationella kontoret)!
 6. När du erhåller ditt ”Erasmus+ Grant Agreement” från Externa relationer med deras underskrift är ditt personalutbyte formellt godkänt.
 7. När ditt utbyte är godkänt erhåller du ett mail från HT-Internationella kontoret med information om administrationen kring utbytet. En kopia av detta mail skickas till din avdelningsekonom. Denna/-e får också uppgift om den Erasmusschablon som din institution erhåller efter avslutat utbyte, en schablon som beräknas utefter det antal dagar du ska vara ute och din destination. Du uppmanas följa de riktlinjer som fakulteten fastställt. Alla kostnader som går utöver dessa riktlinjer (medföljande familjemedlemmar, avgifter för kurs- eller konferensavgifter, etc.) ersätts ej av fakulteten utan måste godkännas av din institution före avresa!
 8. Efter att din ansökan formellt är beviljad kan du gå vidare och boka resa och boende genom ViaEgencia.
 9. Trevlig resa!
 10. Från Externa relationer får du sedan en sista blankett, ett ”Certificate of Attendance”. Detta ska fyllas i och skrivas under av din kontaktperson vid det mottagande universitetet/enheten efter avslutat utbyte. Även detta dokument ska scannas och skickas till ErasmusStaffer.luse med kopia till internationalht.luse.
 11. När du väl är hemma igen gör du som vanligt en reseräkning i Primula res och bifogar samtliga kvitton för ditt personalutbyte (läs mer under ”Ersättning”, i menyn till vänster).
 12. OBS! Du kommer till sist att erhålla ett mail från Erasmus Mobility Tool, med en länk till en rapportsida. Rapporten är obligatorisk att besvara – annars betalas inga Erasmusmedel ut! Du ombeds utvärdera ditt personalutbyte. Tänk på att din rapport kan vara till nytta för blivande utresande kollegor! Om datum för mobiliteten har ändrats eller har varit oklara från början kan denna rapport skickas ut före eller efter mobiliteten. Avvakta med att besvara den tills mobiliteten är avslutad.  

Stort tack för ditt tålamod!

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegerstenht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-04-26