Ersättning

Övrig personalmobilitet

Utresande personal inom HT-fakulteterna erhåller en Erasmusschablon som ska täcka skäliga kostnader vad gäller:
  • Resa tur och retur (flyg ekonomiklass alternativt tågresa i 1:a eller 2:a klass). Biljetten måste beställas hos Via Egencia
  • Inrikes resor (till och från flygplats hemma och i destinationslandet. Biljetten bör om möjligt beställas genom Via Egencia)
  • Ersättning utgår enbart för kollektiva transporter till och från lärosätet. Hyrbil ersätts inte
  • Logi som också ska beställas hos Via Egencia. Boendet måste ligga i rimlig närhet till det lärosäte där man ska jobbskugga
  • Traktamente enligt för landet gällande tariff (se här)

Så här går du tillväga

  • Från HT-Internationella kontoret erhåller din institutionsekonom före utresa uppgift om den Erasmusschablon som din institution erhåller efter avslutat utbyte. Schablonen beräknas utefter det antal dagar du ska vara ute och din destination. Följ noga fakulteternas riktlinjer som anges ovan när du bokar din resa. Alla kostnader som går utöver dessa riktlinjer (medföljande familjemedlemmar, avgifter för kurs- eller konferensavgifter, et c.) ersätts ej av fakulteten utan måste godkännas av din institution före avresa!
  • Vid beställning av biljetter och logi hos Via Egencia anger du din institutions/avdelnings kostnadsställe. Om du är osäker fråga ekonomiansvarig på din institution/avdelning
  • Vid hemkomst gör du din reseräkning i Primula res. Kom ihåg att spara alla kvitton och biljetter som du lämnar till ekonomiansvarig på din institution/avdelning.
  • Din institution betalar ditt utbyte. Ett av de formulär du fyller i on-line heter ”Mobility Costs”. Först efter att du gjort detta erhåller din institution en schablonsumma från Erasmus+.

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegerstenht.luse

Steg för steg - så gör du

Här finns instruktioner om hur du gör ett utbyte.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-04