Före och under utlandsvistelsen

Övrig personalmobilitet

Att tänka på före avresa

  • Försäkring
    Din institution kan förse dig med kostnadsfri reseförsäkring från Kammarkollegiet. Oavsett vilket försäkringsskydd du har bör du dessutom ha med dig Försäkringskassans europeiska sjukförsäkringskort vid vistelse i Europa. Det ger dig rabatterat pris på dina vårdkostnader.
Beställ sjukförsäkringskort här
  • Kontaktinformation
    T ex numret som spärrar dina kontokort, se också till att anhöriga har din kontaktinformation, resplan och flightnummer.
  • Presenter till dem som tar emot dig kan vara trevligt (t.ex. LU-specifika gåvor).
  • Informationsmaterial om LU
Presentationsmaterial

Under din utlandsvistelse

  • Ta gärna tillfället i akt att presentera LU för studenter och/eller anställda under din vistelse.
  • Om du vill kan du passa på att träffa LU-studenter som befinner sig på värduniversitetet. För kontaktinformation till dessa studenter, kontakta HT-Internationella kontoret

Mer information

Mer information om tjänsteresor hittar du här.

Kontaktinformation

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
+46462228773
fanni.faegersten@ht.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-08-16