HT-fakulteternas kursgivning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas referensgrupp för pedagogisk personalutveckling arbetar för att ge fakulteternas doktorander och lärare möjligheter till en högskolepedagogisk utbildning som dels ska vara kvalitativt tillfredsställande, dels ge grundläggande behörighet till fast anställning.

Systemet  innehåller två etapper:

- steg 1 ger den grundläggande behörigheten i form av (normalt) en högskolepedagogisk introduktionskurs (2 veckor/3 högskolepoäng) och en fortsättningskurs (3 veckor)

- steg 2 innehåller en projektbaserad fördjupningskurs, som omfattar 4 veckor samt en eller ett par specialkurser som kan variera till innehåll och omfattning (1-2 veckor).

Dessa kurser är inte obligatoriska eller de enda möjliga. Man kan i linje med högskoleförordningens bestämmelser skaffa sig behörighet också på andra vägar. Det avgörande är de nationella målen för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen (beslut av SUHF, 17 nov. 2005) samt de kriterier som tillämpas av fakultetsstyrelser och lärarförslagsnämnder. Det finns emellertid goda skäl att se kurserna och ”utbildningstrappan” inom den egna fakulteten som ett förstahandsalternativ.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-04