Högskolepedagogiska kurser hösten 2023

Alla lärare och undervisande doktorander vid Lunds universitet ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) erbjuder en rad kurser för undervisande personal. Här nedan hittar du de kurser som ges under höstterminen 2023.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret för respektive kurs i listan nedan. Läs mer om kursinnehåll, schema och obligatoriska moment med mera på AHU:s webbplats innan du anmäler dig. Vi rekommenderar att inte läsa mer än en kurs per termin. Du som doktorand ska planera ditt deltagande i samråd med din handledare och övrig personal ska stämma av med sin chef. Notera att vissa kurser har särskilda krav. 

Obligatoriska kurser för lärare och doktorander

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat att du har minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket motsvaras av följande kurser:

  • Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education

  • Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education.

Den första kursen ingår som en obligatorisk kurs inom ramen för forskarutbildningen vid HT-fakulteterna. Handledare och doktorand ska tillsammans planera när kursen ska läsas och den ska ingå i den individuella studieplanen.

Lärare som handleder doktorander inom forskarutbildningen ska ha genomgått en särskild handledarutbildning:

  • Doctoral supervision

Sista anmälningsdagen för höstens kurser var den 8 juni. 

Kursutbud hösten 2023

Lärarrollen i högre utbildning

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida


Teaching and learning in higher education - blended course

Read more about the course on AHU's website


Teaching and learning in higher education - online

Read more about the course on AHU's website


Teaching and Learning - Extension

Read more about the course on AHU's website


Course design in higher education - blended course

Read more about the course on AHU's website


Att handleda uppsatser

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida


Doctoral supervision

Read more about the course on AHU's website


Open Networked Learning

Read more about the course on AHU's website.


The Good Lecture

Read more about the course on AHU's website.

 

Kostnad

Kurser som anordnas av AHU bekostas av HT-fakulteterna för antagna deltagare. Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kan institutionen komma att faktureras för avgiften.

Kontakt

Manuela Rossing
Fakultetssekreterare
manuela.rossing@­kansliht.lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Courses autumn 2023

See our English website for more information in English

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-08-16