Högskolepedagogiska kurser våren 2024

Alla lärare och undervisande doktorander vid Lunds universitet ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) erbjuder en rad kurser för undervisande personal. Här nedan hittar du de kurser som ges under vårterminen 2024.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret för respektive kurs i listan nedan. Läs mer om kursinnehåll, schema och obligatoriska moment med mera på AHU:s webbplats innan du anmäler dig. Vi rekommenderar att inte läsa mer än en kurs per termin. Du som doktorand ska planera ditt deltagande i samråd med din handledare och övrig personal ska stämma av med sin chef. Notera att vissa kurser har särskilda krav. 

Obligatoriska kurser för lärare och doktorander

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat att du har minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket motsvaras av följande kurser:

  • Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education

  • Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education.

Den första kursen ingår som en obligatorisk kurs inom ramen för forskarutbildningen vid HT-fakulteterna. Handledare och doktorand ska tillsammans planera när kursen ska läsas och den ska ingå i den individuella studieplanen. Efter genomgången kurs får doktoranden ett kursintyg av AHU och därefter är det ansvarig administratör på insitutionen som lägger in resultaten i Ladok och handledaren som attesterar. 

Lärare som handleder doktorander inom forskarutbildningen ska ha genomgått en särskild handledarutbildning:

  • Forskarhandledning/Doctoral supervision

Sista anmälningsdagen för vårens kurser var den 28 november, förutom för kursen The Good Lecture som går att söka fram till 27 februari 2024. 

Kursutbud våren 2024

The Good Lecture

Read more about the course on AHU's website​​​​​​​

Apply here no later than February 27, 2024


Lärarrollen i högre utbildning

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida

Sista anmälningsdag var den 28 november


Teaching and learning in higher education - blended course

Read more about the course on AHU's website

Last day of registration was November 28


Teaching and learning in higher education - online

Read more about the course on AHU's website

Last day of registration was November 28


Teaching and Learning - Extension

Read more about the course on AHU's website

Last day of registration was November 28


Kursansvar i högre utbildning 

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida

Sista anmälningsdag var den 28 november


Course design in higher education - blended course

Read more about the course on AHU's website​​​​​​​

Last day of registration was November 28


Forskarhandledning 

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida

Sista anmälningsdag var den 28 november


Open Networked Learning

Read more about the course on AHU's website​​​​​​​

Last day of registration was November 28


Studierektor med fokus på högskolepedagogik och ledarskap

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida

Sista anmälningsdag var den 28 november


Teaching Portfolio

Read more about the course on AHU's website​​​​​​​

Last day of registration was November 28


Integrating Sustainability Competencies in Curriculum (ISCC)

Read more about the course on AHU's website​​​​​​​

Last day of registration was November 28


Projektkurs - Pedagogisk utveckling i högre utbildning

Läs mer om kursen på AHU:s hemsida

Sista anmälningsdag var den 28 november

Kursen kan läsas på svenska eller engelska, beroende på kursdeltagarnas önskemål. Anmälan till kursen på engelska i menyn till höger. 


Kostnad

Kurser som anordnas av AHU bekostas av HT-fakulteterna för antagna deltagare. Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kan institutionen komma att faktureras för avgiften.

Kontakt

Manuela Rossing
Fakultetssekreterare
manuela.rossing@­kansliht.lu.se

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling

Courses spring 2024

See our English website for more information in English

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-11-29