Annakim Eltén och Ann-Sofie Zettergren

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Annakim och Ann-Sofie betonar hur givande det kan vara att resa ut tillsammans med en kollega från en annan avdelning eller fakultet. Följ med dem till Oxford!
 

Hej Annakim och Ann-Sofie, vilka är ni och vad arbetar ni med?
Vi är bibliotekarier och arbetar vid HT-biblioteken respektive Samhälls­vetenskapliga fakultetens bibliotek.

Hur kom ni på att ni ville göra detta?
Vi jobbade mer och mer med forskningsdata, framför allt med stöd till forskarna i deras datahantering, och behövde förkovra oss. Vart skulle vi åka då om inte till Oxford där man har jobbat med data även för samhällsvetare och humanister längre än på många andra ställen. Datahantering är ett osedvanligt heterogent ämne där man måste hålla sig ajour med både det strategiska och det praktiska och handfasta lösningar.

Hur fick ni kontakt med någon på plats i Oxford?
Vi kom på det sent och hade bara höstlovsveckan tillgänglig i våra kalendrar. Vi skrev till de ansvariga inom de verksamheter vi var intresserad av och bad att få besöka dem. Alla tog sig tid att träffa oss och de flesta hade också bjudit in kollegor för att ge oss en så bra helhetsbild som möjligt.

Hur länge var ni iväg? Vad bestod utbytet av, vad fick ni uppleva?
Vi var i Oxford en hel arbetsvecka, åkte dit en söndag och hem igen på fredagen. Veckan var mycket intensiv, med krävande möten på olika platser i staden (även Oxford är ett decentraliserat universitet med verksamheter förlagda på flera ställen).

Hur var mötet med kollegorna i Oxford?
Alla möten gav oss det vi hoppats på, inspiration och exempel på hur man kan jobba strategiskt och praktiskt. Eftersom vi träffade både chefer, bibliotekarier och forskningsingenjörer fick vi flera perspektiv och infallsvinklar som vi kunde ta med oss hem.

Vad var mest givande?
Möjligheten att under en kortare tid ta del av så många erfarenheter inom samma område. Man får ett bra fokus när man åker till en annan plats och träffar kollegor där.

Att utforska sin yrkesroll och relatera det vi upplevde till vår jobbvardag därhemma tillsammans med en kollega. Eftersom vi inte arbetar på samma arbetsplats (utan på två olika bibliotek på varsin fakultet) gav det en extra dimension och vi lärde oss saker vi annars inte tänkt på att prata om.

Att uppleva Oxford under terminstid var heller inte fy skam.

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Är du intresserad av att välkomna en ny internationell gäst eller medarbetare?

Kontakta HT-internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-06-04