Person

Marianne Thormählen

Seniorprofessor

  • Kansli HT

Professor emerita

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianne.thormahlenenglund.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (seniorprofessor)
Helgonabacken 12, Lund (professor emerita)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (seniorprofessor)
Box 201, 221 00 Lund (professor emerita)

Internpost hämtställe
30 (seniorprofessor)
20 (professor emerita)

Mina tre forskningsspecialiteter verkar inte alls hänga ihop: hela mitt forskarliv har jag sysslat med T. S. Eliots poesi; ett årtionde (ca 1985-1995) ägnade jag åt den engelske sextonhundratalsskalden John Wilmot, 2nd Earl of Rochester och de senaste tjugofem åren har jag arbetat med systrarna Brontës romaner.

Men även om dessa forskningsfält inte tycks ha mycket gemensamt, är drivkraften alltid densamma: jag vill öppna möjligheter för andra läsare – både inom och utom akademin – att få ut mer av litterära verk som jag själv har blivit trollbunden av. Det gör jag genom att närma mig texterna på deras egna villkor och låta dem tala om för mig var det fattas kunskap. Sedan bestämmer jag hur jag vill söka och presentera den. Det är den enda metod jag har, och den har hittills lett till fem monografier (varav tre på Cambridge University Press, hardback och paperback), fyra samlingsvolymer (inklusive en om modernismen på Palgrave Macmillan) och en rad artiklar i internationell fackpress.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min senaste bok var en samlingsvolym som jag redigerat på uppdrag av Cambridge University Press; The Brontës in Context kom ut i november 2012 och finns nu i paperbackutgåva. Boken består av 42 korta kapitel om sådant som kan intressera alla Brontëläsare, från skolelever till seniorforskare, som vill veta mer om författarna och deras verk sedda i samspel med tidskontexten. Boken berättar om familjen Brontë och deras verk utifrån en lång rad olika perspektiv, bl.a. skolor och yrkesliv, kläder och nöjen, religion och filosofi, politik, sexualitet och familjeliv. Själv har jag skrivit kapitlen om äktenskap och familj, jordbruk och industri.

Jag publicerade nyligen en artikel med titeln 'Christian Ethics in Wuthering Heights', som finns på nätet (googla på titeln) och är ganska provokativ.

Inom ramen för ett långsiktigt projekt studerar jag det tidiga 1900-talets engelska poesi utifrån utgångspunkten att den skiljelinje mellan modernistiskt och traditionellt, som återfinns i alla handböcker om modern engelsk poesi, är en akademisk konstruktion: moderniteten var något som hände och sysselsatte alla poeter, och alla var intensivt upptagna med att finna sin plats i traditionen. Den främste modernisten, T. S. Eliot, var inte störst för att han var modernist (frågan om ende konkurrenten W. B. Yeats’ moderniststatus har för övrigt länge varit en stötesten för kritikerna), utan för att han som ingen annan fann orden för nutidsmänniskans famlande efter fotfäste i tillvaron.

Böcker (8 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (20 st)

Bokkapitel (26 st)

Recensioner (9 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (10 st)

Övriga uppdrag och meriter

Fr.o.m. 2015 har jag en ledande funktion vid Lunds universitets nya bokförlag, Lund University Press. Förlagets vision är att publicera noggrant kvalitetsgranskad (peer review) lundensisk forskning i tryckt form och online (parallellpublicering). Alla böcker är på engelska och marknadsförs globalt i samarbete med Manchester University Press. Se http://lunduniversitypress.lu.se för mer information.

Från 2009 till 2014 var jag prodekan för forskning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. I den egenskapen arbetade jag för att förbättra de forskande lärarnas möjlighet att ägna sig åt vetenskapligt arbete och göra detta arbete mer synligt, framför allt internationellt. Forskningsnämnden, där jag var ordförande, införde s.k. forskningsterminer för lektorer och professorer som stod i begrepp att slutföra ett större forskningsarbete och behövde obruten tid för det. Nämnden tog också bl.a. initiativ för att professionalisera bokutgivningen inom HT och uppmuntra forskarna att publicera sig i engelskspråkiga tidskrifter.

Min sista större insats som forskningsprodekan var att leda HT-fakulteternas omfattande interna forskningsutvärdering, HTRQ14. Utvärderingen publicerades i september 2014 och kan läsas på nätet; gå till www.ht.lu.se/books och klicka på rutan med 'HTRQ14'.

Under tiden som prodekan ingick jag i fakultetsledningen. I ceremoniella sammanhang, t.ex. vid professorsinstallationer, fungerade jag som Humanistiska fakultetens dekanus.

2004-2007 var jag president för International Association of University Professors of English (IAUPE) och organiserade dess tjugonde storkonferens i Lund 2007. Jag är ledamot av redaktionskommittén för English Studies, samt medlem i Kungliga Humanististiska Vetenskapssamfundet i Lund (där jag var ordförande 2001-2003) och i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Jag står upptagen i AcademiaNet, en tysklandsbaserad databas för excellenta kvinnliga forskare, är hedersledamot av T. S. Eliot Society (USA) och har varit Visiting Fellow vid All Souls College, Oxford.

Hittills har jag handlett (som huvudhandledare) 17 doktorander till disputation.

Marianne Thormählen

Seniorprofessor

  • Kansli HT

Professor emerita

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianne.thormahlenenglund.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (seniorprofessor)
Helgonabacken 12, Lund (professor emerita)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (seniorprofessor)
Box 201, 221 00 Lund (professor emerita)

Internpost hämtställe
30 (seniorprofessor)
20 (professor emerita)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10