Person

Susan Hydén

Kvalitetssamordnare

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post susan.hydenkansliht.luse

Rum LUX:B376

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Kvalitetssamordnare

Vikarierande kvalitetssamordnare för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Välkommen att kontakta mig med dina frågor - jag nås enklast via mejl eller Teams.

Doktorand i arkeologi

Jag har arbetat som arkeolog under många år och deltagit i flera stora undersökningar av boplatser, gravar och andra lämningar från sten, brons- och järnålder. De erfarenheterna har jag tagit med mig in i ett avhandlingsprojekt som fokuserar på en grav- och samlingsplats från yngre stenålder.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Susan Hydén

Kvalitetssamordnare

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post susan.hydenkansliht.luse

Rum LUX:B376

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10