lu.se

Samverkansaktiviteter

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Samverkan med samhället är en av universitetets uppgifter och brukar kallas den tredje uppgiften. Tanken är att det som kommer ur universitetets två första uppgifter, utbildning och forskning, ska komma samhället till del. På den här sidan hittar du information om de samverkansaktiviteter som finns vid HT-fakulteterna.

Kulturnatten

Humanistiska och teologiska fakulteterna erbjuder ett digert program för besökare i alla åldrar under Kulturnatten i Lund äger rum den tredje lördagen i september varje år.

Humanist- och teologdagarna

Om du vill få några smakprov på humanistisk och teologisk forskning kan du besöka Humanist- och teologdagarna (HT-dagarna) som består av öppna föreläsningar som varje år har ett bestämt tema. Dagarna brukar vara mycket uppskattade av både allmänhet och skolor.

Medverka på arbetsmarknadsdag

Vill du som arbetsgivare komma i kontakt med våra studenter inom humaniora och teologi för projektarbeten eller framtida rekrytering?