Om Humaniora 2020

Humaniora 2020 innebär ett tillfälle att visa vad vi humanister och teologer egentligen gör. Det är inte så att HT-fakulteterna arrangerar en mängd saker utöver det vi brukar under Humaniora 2020. Nej, hur året gestaltar sig beror på i vilken utsträckning lärare, ämnen, fakulteter, sällskap och föreningar ansluter sig. Humaniora 2020 bidrar med synlighet, med att sätta sökarljuset på de verksamheter som vill bli förknippade med humaniora. Ingen tvångsanslutning, bara möjligheter. Programmet kommer att utökas efterhand. Alla är välkomna att bidra.

Humaniora 2020 behövs för att risken inte är obefintlig att det som är självklart för de stora universiteten och de studenter som redan finns här på sikt riskerar att bli mindre känt för nästa generationers studenter, vid de mindre lärosätena och i samhället. Förhållandet mellan andelen studenter som läser vid HT-fakulteterna matchas inte alls av andelen elever som läser på humanistiska program på gymnasiet. Vi har ett visst ansvar att visa upp vår livskraft.

I ambitionen att synliggöra det arbete som pågår i forskning och i undervisning inom våra båda fakulteter ryms också syftet att stärka relationerna till universitetet i stort och dess övriga fakulteter. Genom en utåtriktad verksamhet, genom skolbesök, föredrag och skrivelser, vill fakulteterna bidra till att låta humaniora ta plats i diskussioner som rör människan, hennes språk, och det samhälle hon lever i.