Program

Covid-19 påverkar naturligtvis också programmet för Humaniora 2020. Vi håller er uppdaterade om inställda och uppskjutna evenemang nedan, i Lunds universitets kalendarium, samt i eventinformationen på Facebook.

Kommande programpunkter

6 maj, 15:00−18:00, Universitetshusets aula - FLYTTAT!
Vetenskapssocieteten i Lund under 100 år - OBS! FLYTTAT PÅ GRUND AV COVID-19 - NYTT DATUM: 27 NOVEMBER 2020.
Jubileumshögtid och boklansering. Öppet för alla, men anmälan krävs. Mer information om program och anmälan kommer i höst.

7 maj, 14:00−17:30, LUX:C126 
Religion and Politics - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Tre föreläsningar på temat religion och politik: 

  • The Past and Future in Post-Truth Politics: Arendt and Benjamin, Jennifer Geddes, Associate Professor of Religious Studies, University of Virgin
  • "For you were foreigners in Egypt":Paul Ricoeur and Migratory Phenomena, Annalisa Caputo, Professor of Philosophical Hermeneutics, University of Bar
  • Can justice reconcile religion and politics?, Marc Boss, Professor of Philosophy and Ethics, Institut Protestant de Théologie

13 maj, 15:00, Arkivcentrum Syd
Turism på tvärs under kalla kriget – En annorlunda resa?
- OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Trots det kalla kriget och atomhot reste många västerlänningar på semester bakom järnridån. Sune Bechmann Pedersen, fil dr och forskare vid Mediehistoria i Lund berättar om hur östblocket försökte locka till sig turister från väst redan under 1950-talet. Häng med på en annorlunda resa bortom järnridåns uppdelade Europa till anrika böhmiska kurorter och Svarta havets Riviera. Hör om turismpolitikens roll i det kalla kriget.
Ingår i serien Onsdagscafé på Arkivcentrum Syd. Kaffe serveras från kl. 14:30.


28 maj - FLYTTAT
Hedersdoktorsföreläsningar - OBS! FLYTTAT PÅ GRUND AV COVID-19 - NYTT DATUM MEDDELAS SENARE.
Humanistiska och teologiska fakulteterna utser varje år ett antal hedersdoktorer. Vid universitetets doktorspromotion, som traditionellt sett äger rum i slutet av maj varje år, kreeras de till hedersdoktorer under pompa och ståt.
Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för radioprogrammet Filosofiska rummet, och Anette Warring, professor i historia vid Roskilde universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet 2020. Anita Goldman, svensk författare och journalist, och Volker Küster, professor i religionsvetenskap och missionsvetenskap vid Johannes-Gutenberg-Universität i Mainz, utses till hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten vid Lunds universitet 2020.

24 juni, Uppåkra
Öppen visning: Arkeologiska undersökningar i Uppåkra
Institutionen för arkeologi och antikens historia bedriver arkeologiska undersökningar i Uppåkra med sina studenter och anordnar öppna visningar för allmänheten.

30 augusti
Arkeologidagen
Sista söndagen i augusti firas den årliga Arkeologidagen med många arrangemang runt hela landet. Mer information om programmet i Lund följer.

16 september, Uppåkra
Öppen visning: Arkeologiska undersökningar i Uppåkra
Institutionen för arkeologi och antikens historia bedriver arkeologiska undersökningar i Uppåkra med sina studenter och anordnar öppna visningar för allmänheten.

19 september
Kulturnatten

Humanistiska och teologiska fakulteterna erbjuder ett spännande program för besökare i alla åldrar under Kulturnatten i Lund.

5 oktober, 13:15−16:00, LUX:C121
Humaniora 2020 från doktorandernas perspektiv
Den Nationella forskarskolan i historiska studier arrangerar en halvdag då doktorander i olika humanistiska ämnen presenterar sin forskning och reflekterar kring sin roll som humanister. Varför väljer man att forska i humaniora och vilken betydelse har forskningen i ett större samhällsperspektiv? Dagen avslutas med gemensam paneldiskussion. Alla är varmt välkomna!

14 oktober, 13:00−17:00, LUX:C121
Vad är en människa?

Symposium arrangerat av Vetenskapssocieteten i Lund och Kungl. Fysiografiska Sällskapet.

14 november, Arkivcentrum Syd
Arkivens dag
På Arkivcentrum Syd arrangeras varje år ett omfattande program på Arkivens dag, ett samnordiskt evenemang som hålls den andra lördagen i november. Lokalerna öppnas för utställningar, föredrag, kurser, guidade visningar och mycket mer, allt med fri entré.

27 november, 15:00−18:00, Universitetshusets aula 
Vetenskapssocieteten i Lund under 100 år - OBS! FLYTTAT PÅ GRUND AV COVID-19 (FLYTTAT FRÅN 6 MAJ)
Jubileumshögtid och boklansering. Öppet för alla, men anmälan krävs. Mer information om program och anmälan kommer i höst.

Avslutade programpunkter

3 februari, 12:00−13:00, LUX-foajén
Invigning Humaniora 2020

Tal av dekan, rektor och ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren. Musik: Axel Andersson med brasskvintett. Pris till upphovsperson till Humaniora 2020:s slogan: Tänk!
Läs om invigningen i LUM: https://www.lu.se/article/humaniora-2020-firas-med-extra-tjanster

 

3 februari, 18:00, Edens hörsal
Drakar och stormgudar: gammaltestamentlig och nordvästsemitisk mytologi då och nu
Föreläsning i Lunds universitetshistoriska sällskaps regi. Ola Wikander, docent i Gamla testamentets exegetik, berättar om och ger exempel på hur det bibliska och ugaritiska materialet kan användas för att komma nära de gamla nordvästsemitiska poetiska berättelserna om drakar, stormar och kamp mot Döden, och hur dessa berättelsekomplex lämnat avtryck i långt senare kultur – ända in idag.

 

26 februari, 18:00−19:30, LUX:C121
Humaniora, vetenskap och strävan efter sanning
Författaren, filosofen och teologen Bengt Kristensson Uggla samtalar med kulturjournalisten Eric Schüldt om boken En strävan efter sanning: Vetenskapens teori och praktik (Studentlitteratur 2019) i vilken Kristensson Uggla försöker utmejsla en berättelse om vetenskapen bortom både objektivism och relativism med fokus på upptäcktens logik. Samtalet följs av en paneldiskussion med Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi vid CTR, samt Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i journalism och mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier.

 

27 februari, 19:00, Skissernas museum
Själens musik – musikens själ
En kväll där jazzsångerskan Isabella Lundgren samtalar med kulturjournalisten och musikkritikern Eric Schüldt om musikens estetiska och andliga dimensioner. Samtalet varvas med framträdanden av Isabella Lundgren. Klicka här för mer information.
Kvällen är kopplad till forskningsprojektet Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället. Projektet är finansierat av LMK-stiftelsen.

 

5 mars, 13:00−17:00, LUX:C121
Humaniora i framtiden
Symposium arrangerat av Vetenskapssocieteten i Lund, Humtank och LU Futura. Symposiet innehåller spaningar om morgondagens humaniora, diskuterar samtida och framtida perspektiv på humanioras samarbete med andra vetenskapsfält, samt om framtida scenarier kring mänsklig och artificiell intelligens. Anmälan krävs. Klicka här för anmälan och mer detaljerat program.

 

6 mars, 19:00−22:00, Kapellsalen, Palaestra et Odeum
Friday at Odeum - Nationalismens gåtor
Hur uppstod nationalismen och hur kan vi förstå den idag? Vilka konsekvenser har den haft och varför är den återigen på framväxt? Kan musik vara nationalistisk? För att få svar på sådana frågor har Odeum bjudit in statsvetaren Ted Svensson för samtal med journalisten Kalle Kniivilä, historikern Henrik Rosengren och statsvetaren Catarina Kinnvall. Under kvällen får vi också lyssna till ensemblen Scania Consort som framför musik i några av barockens nationella stilar. Under kvällen bjuds det på mingel, tilltugg och alkoholfri dryck. Fri entré

 

20 mars, 13:00–16:00, Hörsalen på SOL
Grammatikdagen - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19! 
Grammatikdagen 2020 firas på Språk- och litteraturcentrum med föredrag på temat "Varför grammatik?". Program finns på: https://www.sol.lu.se/samverkan/grammatikdagen
Grammatikdagen är en dag då vi fokuserar på grammatik i hela landet, både i skolorna och i arbetslivet. Syftet är att höja statusen för grammatik och sprida insikten att grammatik är kul. Det är ett ideellt initiativ från Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen. Språk- och litteraturcentrum anordnar grammatikdagen varje år och vi välkomnar studenter, medarbetare, elever, lärare och alla andra intresserade. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. https://grammatikdagen.se

 

24 mars, 18:0019:00, Atriumgården, Lunds stadsbibliotek
Öresundsbron 20 år – Vad kan man ha en bro till? - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Öppen föreläsning av Orvar Löfgren. I tjugo år har den stått där, byggd inte bara i stål och betong utan även med drömmar, längtan och farhågor. Det var så mycket denna bro skulle åstadkomma. Och hur gick det sedan? Vilka överraskningar bjöd bron på och hur har den förändrat föreställningarna om folket på andra sidan brofästet, både ur svenskt och danskt perspektiv?
Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi och har forskat och skrivit om Öresundsbron sen redan innan den började byggas. Föredraget är gratis och öppet för allmänheten. Du behöver inte registrera dig i förväg. Mer inför finns här: https://www.cors.lu.se/aktiviteter/vad-kan-man-ha-en-bro-till
I år, 2020, fyller Öresundsbron 20 år. Centrum för Öresundsstudier kommer att uppmärksamma detta på olika sätt, för att sätta fokus på vad bron har betytt och betyder för regionen, för Danmark och för Sverige. En länk till programmet som uppdateras fortlöpande finns här: https://www.cors.lu.se/aktiviteter/oresundsbron-20-ar

 

27 mars, 19:00–22:00, Kapellsalen, Palaestra et Odeum
Friday at Odeum - Sagan om Folkmusiken - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Vad kom först, folket eller folkmusiken? Varifrån kommer de gamla visorna och låtarna, och varför har så många velat ha dem som sina egna? Välkommen till ett samtal i ord och ton mellan folkmusikforskarna Märta Ramsten, Anders Hammarlund och Magnus Gustafsson. Moderator är historikern Kristian Gerner. Riksspelman Magnus Gustafsson har fiolen med sig och Anders Hammarlund sina flöjter från Balkan och Turkiet! Under kvällen bjuds det på mingel, tilltugg och alkoholfri dryck. Fri entré.


1 april, 15:00, Arkivcentrum Syd 

Den ensamma läkaren med det stora uppdraget - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!I slutet av 1800-talet fanns det få läkare i Sverige. Provinsialläkarna ansvarade ensamma för sjukvården i stora distrikt. Malin Appelquist, forskare och överläkare i psykiatri i Kristianstad, håller ett föredrag om folkhälsan i östra Skåne belyst med hjälp av stads- och provinsialläkarrapporter från den senare halvan av 1800-talet. Provinsialläkarrapporterna är ett rikt källmaterial som inte bara innehåller medicinsk information utan även ger en bild av hur samhället förändrades och utvecklades. Läkarnas rapporter innehåller ofta målande beskrivningar av hur befolkningen hade det sett ur ett folkhälsoperspektiv. Ingår i serien Onsdagscafé på Arkivcentrum Syd. Kaffe serveras från kl. 14:30. 


3−4 april 
Dolda skatter. Humanist- och teologdagarna 2020 - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19! 
Årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet. 2020 är humanioras år i Lund, och HT-dagarna är ett självklart nav för firandet. Årets tema är dolda skatter. Inte i finansministerns betydelse – utan i arkeologens, arkivforskarens, konsthistorikerns, litteratur- och religionsvetarens. Vi hoppas att HT-dagarnas föreläsare kommer att lyfta fram allt från viktiga men bortglömda texter, till egyptiska gravar och annat som ger ökad kunskap om människan och hennes levnadsvillkor till en förväntansfull och stor publik. Mer info och detaljerat program finns här: https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/
HT-dagarna avlutas med Rausingföreläsningen. Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en framstående nordisk kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Årets Rausingföreläsare är arkeologen Maria Nilsson, läs mer om henne här: https://www.ht.lu.se/samverkan/humanist-och-teologdagarna/rausingforelasare-2020/   

 

15 april, 15:00−16:00, Campus Helsingborg, U203
Den perfekte gentleman - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Mikkel Venborg Pedersen, senior forskare vid Nationalmuseet, Köpenhamn föreläser: Utifrån boken Den perfekte gentleman diskuteras gentlemannaidealets framväxt. Boken tar läsaren med på en resa i en maskulin värld, med fokus på hur danska män, som eftersträvade gentlemannaidealet, såg på sig själva, hur de levde sina liv i städer och på herrgårdar samt hur de klädde sig. Offentlig persona och inre värden ansågs höra samman och därför var det av yttersta vikt att klädkoder följdes.
Ingår i Institutionen för kulturvetenskaper/avdelningen för modevetenskaps föreläsningsserie med tema ”historisk vår” och är del av Campus Helsingborgs 20-årsjubileumsfirande. För mer information se http://www.ch.lu.se/jubileum/.

 

16 april, 16:15, LUX:C121 - FLYTTAT!
Anders Nygrenpriset 2020 - OBS! FLYTTAT PÅ GRUND AV COVID-19 - NYTT DATUM MEDDELAS SENARE.
Prisutdelningsceremoni och föreläsning med pristagaren Ylva Eggehorn. Som välkänd författare, krönikör, journalist och översättare har Ylva Eggehorn under många år främjat teologi och kyrka. Hennes gärning erinrar härigenom om Anders Nygrens insatser inom flera av kristendomsforskningens ämnen och i kyrkoliv, världslutherdom och ekumenik. För en större allmänhet är Eggehorn känd som poet och psalmförfattare. Hennes psalmer tillhör de mest sjungna i Sverige i vår tid. Hon har skrivit mer än 20 psalmer som är representerade i den svenska psalmboken, bland annat Var inte rädd samt Innan gryningen och Kärlekens tid med musik av Benny Andersson. Även andra tonsättare har skrivit musik till hennes texter, däribland Georg Riedel och Fredrik Sixten. 

 

23 april, 15:00−16:00, Campus Helsingborg, U203
Korsettkriget – Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet håller en öppen föreläsning: Hur gick snörningen till? Hur kunde kvinnor cykla i långkjol? Vad var så farligt med en haremsbyxa? Henric Bagerius utgår från faktiska plagg, som korsett, långkjol och haremsbyxa och demonstrerar hur de bars. Samtidigt redogör han för diskussionerna som pågick kring plaggen, för att på så vis sätta in dem i ett större kulturhistoriskt sammanhang.
Ingår i Institutionen för kulturvetenskaper/avdelningen för modevetenskaps föreläsningsserie med tema ”historisk vår” och är del av Campus Helsingborgs 20-årsjubileumsfirande. För mer information se: http://www.ch.lu.se/jubileum/.

 

23−24 april - FLYTTAT!
ECHIC-konferens: The Many Faces of the Humanities - Exploring Different Roles in the Humanities, Past, Present and Future - OBS! FLYTTAT PÅ GRUND AV COVID-19 - NYTT DATUM: 22-23 april 2021.
Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet är värd för European Consortium of Humanities Institutes and Centres, ECHIC:s tionde årliga konferens. Anmälan krävs. Klicka här för anmälan och mer information om konferensen.

 

28 april, 13:15−15:00, LUX:C126
A history of ignorance? - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Gästföreläsning med Peter Burke, professor i historia (emeritus), University of Cambridge. Med en imponerande beläsenhet och en aldrig sinande nyfikenhet har Burke starkt bidragit till att utveckla historievetenskapen sedan 1970-talet. De senaste åren har han ägnat sig åt kunskapshistoria och det är också till detta fält som hans föreläsning knyter an.

29 april, 16:15−17:00, LUX:B129
Social Theory and Papal History - OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV COVID-19!
Gästföreläsning med David L. d’Avray, professor i historia (emeritus), University College London. Med sin ovanliga kombination av filologisk expertis och teoretiskt skarpsinne har d’Avray i en rad böcker om det förmoderna samhället visat hur detaljanalyser kan kasta ljus över stora sammanhang. Han är dessutom en erkänt skicklig och inspirerande föredragshållare.

Glödlampa
Foto: Gerd Altmann, CC0-licens.
Bokryggar. Böcker om eller av Arendt, Ricoeur, rättvisa
Tre föreläsningar om religion och politik. Foto: Anja Hoppe.
Doktorspromoveringen
Hedersdoktorsföreläsingarna. Foto: Kennet Ruona.
Uppåkra-skylt
Uppåkra. Foto: Charlotte Carlberg Bärg.
Pallas Athena, Rembrandt
Vetenskapssocieteten i Lund under 100 år. Pallas Athena, Rembrandt.
Ylva Eggehorn
Årets Anders Nygrenpristagare Ylva Eggehorn. Foto: Magnus Aronson.

Humtanks blogg

Håll dig uppdaterad om svensk humaniora!

LU Futuras blogg

Universitetets tankesmedja som ska arbeta tvärvetenskaplig med angelägna framtidsfrågor.