lu.se

35 hypoteser om et liv uden fejltagelser

35 hypoteser om et liv uden fejltagelser skrevs ursprungligen som en föreläsning som Carsten Jensen höll i samband med Humanist- och teologdagarna i Lund, 6 april 2019, då han mottog 2019 års Rausingpris. Priset är ett stipendium ur Elisabet Rausings minnesfond som Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet delat ut sedan 1985; vartannat år till en forskare inom humaniora och teologi och vartannat år till en framstående nordisk kulturpersonlighet.

Boken finns att köpa i receptionen på LUX (Helgonavägen 3) eller via universitetets bokshop. Den går även att beställa via diverse nätbokhandlare.

Du kan även ladda ner en fritt tillgänglig fil (PDF).

Om du hellre vill lyssna så finns föreläsningen som podcast på HT-samtal.