Alla föreläsningar 2020/21

Här hittar du alla föreläsningar från HT-dagarna 2020-2021.

Hidden treasures of religious pluralism?

Sweden is widely known for its appreciation of diversity in all of its aspects. But, looking at the media coverage, have you ever wondered whether this should apply to religion? Aren’t there more problems than benefits to religious pluralism? This short lecture will present three case studies that prove otherwise. It will show how interfaith collaboration and encounters crossing religious borders can strengthen local communities and provide an opportunity for mutual development.

Ryszard Bobrowicz är doktorand i praktisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Föredraget hålls på engelska.

Dolda skatter på fotbollsarenornas toaletter

När man forskar om fotboll kan man fokusera på spelare, tränare, publiken, media, arenor eller pyrotekniken. Alla dessa element har det skrivits om. Men toaletter på olika arenor, särskilt för gästande supportrar, är fantastiska platser där en speciell kreativ aktivitet tar sig uttryck och syns, nämligen klistermärken. Supportrar från alla lag har egna, intressanta, kreativa, roliga eller kontroversiella klistermärken. I den här presentationen visas olika exempel på detta, och klistermärkets länkar till populärkultur och historia förklaras. Dessutom diskuteras klistermärket som folklig aktivitet och en typ av folk art.

Katarzyna Herd är forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Rykten, rädslor och rekord – dolda skatter i veckopress från förra sekelskiftet

En parisisk aktris på en velociped av silver, en skandaliserad svensk skådespelerska. Vid slutet av 1800-talet utvecklades en ny veckopress med skvallertidningar och facktidskrifter. Många blev påfallande kortlivade och är i dag bortglömda. I ett nytt forskningsprojekt undersöks cykeltidningen Hjulsport och skvallerblaskan Gamla Breflådan. Även om de var mycket olika hade de också likheter. Svagheten för rykten, anmärkningsvärda prestationer och kändisar är några sådana likheter, liksom viljan att ligga i samhällets framkant med de senaste nyheterna från när och fjärran.

Lars-Eric Jönsson är professor i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Blod blod och mera blod! När teatern återuppväcker begravda konflikter

All scenkonst är i grunden en här-och-nu-konst som skapas och försvinner i samma ögonblick och lämnar väldigt få spår efter sig. Samtidigt kännetecknas denna presenskonst i hög grad av bakåtblickande och frambesvärjande av det förflutna: av inarbetade traditioner och historiska händelser, av pjäser och roller som redan spelats ett otal gånger. Vad fyller det förflutna och teaterns många gengångare egentligen för funktion på teatern? Vad är meningen med komposterandet och återbruket, och är det bra eller dåligt för teaterkonsten?

Rikard Loman är universitetslektor i teaterns teori och praktik vid Språk- och litteraturcentrum.

Himmel och helvete – de första prästvigda kvinnornas okända erfarenheter

”Öppna köksskåpet där borta!” Därinne dolde sig en påbörjad insamling av ett unikt källmaterial. Materialet består av de första prästvigda kvinnornas berättelser om hur deras väg till prästvigning och de första åren i Svenska kyrkans tjänst sett ut. Berättelserna ger en bild av en levd erfarenhet som hittills inte varit känd men som är avgörande för förståelsen av Svenska kyrkan under 1900-talet, vilken tidigare i huvudsak skildrats genom den intensiva och polemiska debatten om kvinnors tillträde till prästämbetet.

(Bilden på Ingrid Persson (prästvigd 1960) som visas i föreläsningen kommer från Profilbild.)

Frida Mannerfelt är doktorand i praktisk teologi vid Enskilda Högskolan Stockholm och lärare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Alexander Maurits är universitetslektor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Vad gömmer sig under ytan? Dolda arkeologiska skatter i egyptiska Gebel el-Silsila

Från mystiska förhistoriska hällristningar till faraoniska stenfamiljer och vattenfyllda gravar – de svenska arkeologiska utgrävningarna i egyptiska Gebel el-Silsila har resulterat i en rad banbrytande upptäckter som uppmärksammats i både svenska och internationella media, däribland National Geographic Channels ”Beskyddare av Egyptens skatter”. I detta föredrag får åhörarna en liten inblick i det arkeologiska arbetet, hur det är att bada med de döda, och en sammanfattning av dolda skatter som nyligen grävts fram.

Maria Nilsson är forskare i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Skattsökare i Kina – envoyé Wallenberg och Li Hung Shang-skandalen

Under 1800- och tidiga 1900-talet letade västerlänningar värdefull konst i Amerika, Afrika och Asien. Den skickades hem till museer och privata samlare. En sådan skattjakt pågick också i Kina. En som deltog var Sveriges första sändebud i Peking och Tokyo, Gustaf Oskar Wallenberg (1863-1937), medlem av finansfamiljen. Det slutade med en praktskandal som säger något om attityder och maktrelationer i en ännu kolonial värld under åren efter första världskriget.

Ingemar Ottosson är docent i historia och lärare på Språk- och litteraturcentrum.

Algoritmers dolda värderingar

Våra liv styrs i allt högre grad av algoritmer. De finns i Googles sökmotorer men också i våra bilar, i sjukvårdens och socialtjänstens beslutsstöd, och de utför mycket av handeln på världens börser. Men algoritmer är inte så värderings- och fördomsfria som man kan tro. Algoritmer innehåller, förstärker och döljer värderingar som ibland är medvetet, men ofta omedvetet, inbakade i konstruktionen och valet av algoritmer och träningsdata. En av vår tids viktigaste frågor är hur vi gör denna process mer demokratisk.

Erik Persson är forskare i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen.

Strupens språkliga skatter

Svenskans melodiska skatter glimmar tydligt för dem som inte kan språket. För svensktalare är glittret dock höljt i dunkel. Varför låter svenska sjungande för dem som inte förstår? Varför tycker inte modersmålstalare det? Tittar vi in i huvudet skingrar sig dimmorna kring strupens pärlor. Med modern teknik kan vi se skillnader i bearbetning av språkmelodi beroende på vilken hjärna som bearbetar den.

Mikael Roll är professor i fonetik vid Språk- och litteraturcentrum.

Benens dolda skatter

När man tänker på arkeologi är det oftast på khaki-klädda män och kvinnor som gräver fram allehanda föremål av guld, flinta och keramik från gropar i jorden. Men sanningen är att några av arkeologins skatter finns dolda inuti de benmaterial av människor och djur som tas tillvara vid utgrävningarna. Från dem kan arkeologerna nu, inte klädda i khaki utan i labbrockar och skyddskläder, utvinna DNA, proteiner och isotoper som kan ge information om ting vi tidigare endast kunnat drömma om.

Erika Rosengren är doktorand i historisk osteologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Den mytiske prästkungen Johannes och hans magnifika grottkyrka

Otillgänglig i det etiopiska höglandet, dold i en grotta omgiven av gammal urskog ligger den, kyrkan Yimrhane Kristos, en arkitektonisk ädelsten. Byggd i början av 1100-talet vittnar den om en guldålder i det rike européerna identifierade med det rike där den mytiske prästkungen Johannes regerade, han som från öster skulle besegra korsfararnas fiender. En avhandling i kyrkohistoria av Mengistu Gobezie Worku har nu avslöjat dess hemligheter.

Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Quarrying for the King – Highlights from the Swedish Expedition at Gebel el-Silsila, Egypt

In the Gebel el-Silsila records are tales of pharaonic grandeur, architectural masterpieces, and the quarries that provided stone for the construction of Egypt’s magnificent temples. There is also a compelling storyline, describing the turbulent socio-religious and political transit between Amenhotep III, Akhenaten and eventually Tutankhamun. It gives evidence of the atenists’ destruction of state religion, and how Tutankhamun had to break with all aspects of his heretic father in order to reinstate full control and harmony of the Kingdom. This is a story of people living during a most intriguing period of ancient Egyptian history, and how their legacy is marked in the industrial landscape – the quarryscape – of Gebel el-Silsila.

John Ward är amanuens i antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Att söka efter visheten i underjordens djup – metaforisk skattjakt i Jobs bok och den fornsemitiska poesin

I Gamla testamentets texter och andra semitiskspråkiga texter från den gamla Främre Orienten används inte sällan den metaforiska bilden att visdomen finns i djupet, under marken, i dolda avgrunder. I det här föredraget gräver vi oss djupt ned, både tidsmässigt och bildligt, för att förhoppningsvis finna visdomen i det dolda – i texter på hebreiska, ugaritiska och akkadiska – för att finna vishetens skatter.

Ola Wikander är docent i bibelvetenskap vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Skatten i vingården – en fabel om arbetets värde

Den gömda skatten och sökandet efter den är ett litterärt motiv som tycks ha eggat människans äventyrslust i alla tider – och kanske också hennes ha-begär. En av de mest spridda berättelserna ur den klassiska fabeltraditionen handlar om en skatt som ligger gömd i en vingård. Men i stället för att uppmuntra läsarens drömmar om snabba klipp hyllar fabeln med sin överraskande slutpoäng det målmedvetna arbetet.

Erik Zillén är docent i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum.

I de dödas rike – om de bortglömda svenska mumieexpeditionerna

”Wi woro några timmar i detta de dödas rike”, skriver de två unga herrarna Höpken och Carleson i en rapport från en mumieexpedition i Egypten år 1736. Vem var deras uppdragsgivare och varför reagerar de så starkt på handeln med egyptiska mumier i Kairo, när de själva plundrar en egyptisk krav? Sveriges roll i handeln med mänskliga kvarlevor från Egypten är en i hög grad dold historia. Sedd med moderna ögon är den också en historia med makabra inslag.

Joachim Östlund är docent i historia vid Historiska institutionen.

Tema: Dolda skatter

Humaniora och teologi rymmer många dolda skatter. Den som ger sig i kast med våra ämnen blir därför rikt belönad. Inte alltid mätt i kronor och ören, även om det sällan är en ekonomiskt dålig affär att studera hos oss, men på många andra – kanske ännu viktigare – sätt. Framtidens humanister och teologer ska finna många delvis karterade och andra helt outforskade områden inom våra ämnen, både för att människans historia är så rik och för att språkets, tänkandets och kulturens utvecklingslinjer är så oförutsägbara. HT-dagarnas föreläsare tar oss med på oförglömliga äventyr som de har fått vara med om: till Johannishusskatten i Blekinge, till vattenfyllda gravar i Egypten, till otillgängliga och mer tillgängliga kyrkor och kloster i Etiopien och Dalby, och förstås till konstens, teaterns, klisterlapparnas och strupens språkliga skatter.

Johannes Persson, dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13