Maria Nilsson Rausingföreläsare 2020

Hennes forskning har därefter framförallt koncentrerats till grekisk-romerska stenbrottsmärken i Gebel el-Silsila i Egypten. Hennes forskningsinsatser i Egypten har blivit mycket uppmärksammade, både nationellt och internationellt, och forskargruppen har gjort flera sensationella och unika fynd, bland annat av intakta sfinxer och lärlingsarbeten.

Forskningsmaterialet rymmer fortfarande många dolda skatter och gåtor, till exempel hur de över 5 000 inristade symbolerna som delvis förefaller representera antika gudar och religiösa idéer ska förstås.

Det svensk-egyptiska utgrävningsteamet i Gebel el-Silsila, som leds av arkeologerna Maria Nilsson och John Ward vid Lunds universitet, har funnit en 3 400 år gammal intakt faraonsk gravkammare – den första på den här platsen och ett fynd utöver det vanliga i Egypten. Det är svårt att tänka sig en forskare som passar bättre in på årets tema för HT-dagarna än Maria Nilsson.

Mer om Maria Nilssons forskning.