lu.se

Skolspåret

Nytt för i år – Skolspåret

Skolspåret är nytt för 2019 och består av några utvalda föreläsningar från HT-dagarnas ordinarie program. På dessa föreläsningar kan skolor som vill besöka HT-dagarna reservera platser i förväg. Men elever och lärare är givetvis fortfarande lika välkomna till föreläsningarna i det ordinarie programmet, men det går inte att reservera platser på dem. I Skolspåret erbjuds också ett pass med information om skillnaden mellan att läsa fristående kurser och program, möjligheter till utbytesstudier vid HT samt information från studentkåren HTS.

För frågor och bokning av platser: htdagarht.luse

Program i Hörsalen på SOL

  • 9.15–9.40 Försummelse, svek och bakhåll – Roms nederlag i Teutoburgerskogen

  • 10.00–10.25 Framtiden i backspegeln – klassiska misstag i framtidsförutsägelser FULLBOKAD

  • 10.45–11.10 Misstagen vi aldrig ser – om allt som skrivs och suddas ut FULLBOKAD

  • 11.30–11.55 Misstaget att gifta sig – kärlek och singelskap under 1920-talet FULLBOKAD

  • 12.30–13.45 Utbytesstudier vid HT | Kurser och program | Information från studentkåren | Information om Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter | OBS! Informationspasset hålls i LUX:B336

  • 13.15–13.40 Misstag som motstånd