lu.se

Algoritmers dolda värderingar

Våra liv styrs i allt högre grad av algoritmer. De finns i Googles sökmotorer men också i våra bilar, i sjukvårdens och socialtjänstens beslutsstöd, och de utför mycket av handeln på världens börser. Men algoritmer är inte så värderings- och fördomsfria som man kan tro.

Algoritmer innehåller, förstärker och döljer värderingar som ibland är medvetet, men ofta omedvetet, inbakade i konstruktionen och valet av algoritmer och träningsdata. En av vår tids viktigaste frågor är hur vi gör denna process mer demokratisk.

Erik Persson är forskare i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen.