Erasmusprojekt: Rethinking Regional Studies: the Baltic-Black Sea Connection

Europastudier vid  Lunds universitet hjälper i ett Erasmusprojekt (2017-2020) tillsammans med bl.a. universiteten i Tartu, Poznan och Vilnius fyra ukrainska universitet att utveckla programplaner för en gemensam masterkurs i områdesstudier. Utvecklingsarbetet med programmet, som heter Rethinking Regional Studies: The Baltic Black Sea Connection, koordineras av Tartu University i Estland.  Programmet riktar sig till både ukrainska och utländska masterstudenter. 

Om kursen Rethinking Regional Studies: The Baltic Black Sea Connection

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-11-18