lu.se

Los Angeles before Hollywood

Los Angeles before Hollywood

Jan Olsson
Los Angeles before Hollywood. Journalism and American film culture, 1905-1915
Mediehistoriskt arkiv 10
2008

Engelska

ISSN: 1654-6601
ISBN: 978-91-88468-06-2

Låna bokenLäs boken

Den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i en intressant bok.
Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men allt eftersom biografkulturen och filmerna började få fotfäste i kulturen och stadsbilden så närmar sig de båda genrerna varandra allt mer.
Boken visar i detalj i hur amerikanska tidningar, främst i Los Angeles, bevakade och beskrev filmen, dess publik och sociala gränssnitt ur en rad aspekter mellan åren 1905-1915. Detta samtidigt som mediets primära hemvist blev det som senare med ett samlingsnamn kom att betecknas som Hollywood.