Böcker till försäljning

Här hittar du alla böcker som finns till försäljning. I listan står de sorterade efter skriftserien de tillhör, och du kan gå direkt till varje serie via rullisten. Klicka på "Läs mer" och därefter på "Köp boken" för att komma till vår nätbutik där du enkelt kan handla via kortköp.

Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°

Bibliotheca historica Lundensis

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis

Bibliotheca theologiae practicae

Bokhistoriska skrifter

Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier)

Critica Litterarum Lundensis

CSS Acta Series

En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik

Études Romanes de Lund

Études Romanes de Lund & Övriga – språk och litteratur

Hex

Intermedia Studies Press

Lund Archaeological Review (LAR)

Lund Slavonic Monographs

Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Lund Studies in Educational Sciences

Lund Studies in English

Lund Studies in Ethics and Theology

Lund Studies in Historical Archaeology

Lund Studies in History of Religions

Lund Studies in History of Religions & Sekel bokförlag

Lund Studies in Medieval Archaeology

Lund Studies in Sociology of Religion

Lund University Cognitive Studies

Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A

Lunder germanistische Forschungen

Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd

Mediehistoriskt arkiv

Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund

Religio

Report Series, Department of Archaeology and Ancient History

Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria

Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund

Skånsk senmedeltid och renässans

Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans

Slavica Lundensia

Slavica Lundensia supplementa

Studia Graeca et Latina Lundensia

Studia historica Lundensia

Studia Orientalia Lundensia. Nova Series

Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia

Studia Rhetorica Lundensia

Studies in Osteology & Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

Travaux de l'Institut de linguistique de Lund

Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences

Ugglan. Minervaserien

Ugglan. Minervaserien & Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Årsbok

Övriga – filosofi och religion

Övriga – historia och arkeologi

Övriga – kulturvetenskaper

Övriga – mediehistoria

Övriga – språk och litteratur

Övriga – utbildningsvetenskap