Våra forskare utgivna på förlag

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Den religiösa människan

Den religiösa människan

Antoon Geels | Den religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin | Natur & Kultur | 2012

Detta är tredje utgåvan av detta standardverk inom religionspsykologi, utökad med de senaste forskningsrönen. Religionspsykologins uppgift är att beskriva människans religiösa upplevelser och beteenden i ett psykologiskt perspektiv. I boken undersöks bland annat intensiva religiösa ...

Läs mer

2011

2010

Lusten att förstå

Lusten att förstå

Peter Gärdenfors | Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor | Natur & Kultur | 2010

Vi föds med en naturlig vilja att lära; motivationen kommer inifrån. I ett fungerande utbildningssystem drivs barnen av sin inre motivation och de söker sig självmant mot en förståelse av omvärlden. Peter Gärdenfors diskuterar vad lärande är, hur förståelse skapas och vilka processer ...

Läs mer

2009

2007