lu.se

Fortunas klädnader

Fortunas klädnader

Kristiina Savin
Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige
2011

Svenska

ISBN: 978-91-85767-84-7
Förlag: Sekel Bokförlag

Läs en intervju med Kristiina Savin