lu.se

Skola och makt

Skola och makt

Anders Persson
Skola och makt. Om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola. Tredje upplagan.
2014

Svenska

ISBN: 9789173316361
Förlag: Carlsson bokförlag

Skolan diskuteras idag mer än någonsin. I denna bok analyseras maktutövandet i skolan.
Skolan har nästan ständigt sedan 1950-talet ansetts befinna sig i kris, men aldrig så mycket som idag då t.o.m. skolansvariga politiker sjunger med i klagokören. Dagens skolkunskap verkar i allt mindre grad handla om den lärande individens liv och allt mer om Sveriges ekonomiska konkurrenskraft. Boken tar upp ständigt aktuella pedagogiska frågeställningar samtidigt som den ger perspektiv på svensk skolpolitik.