lu.se

Kontakta oss

Du når oss enklast per e-post. Adressen är: skriftserierht.luse

Eftersom vi båda endast arbetar deltid med detta projekt kan det ibland dröja något innan vi svarar.

Vi som arbetar i projektet är:

Isak Hammar, koordinator och forskare
i historia
Tel: 046-222 64 77
Kansli HT, LUX, Helgonavägen 3
Hämtställe 30
skriftserierht.luse

Louice Cardell Hepp, kommunikatör på de
humanistiska och teologiska fakulteterna
Tel: 046-222 32 42
Kansli HT, LUX, Helgonavägen 3
Hämtställe 30
skriftserierht.luse