lu.se

Nyhetsarkiv

2015-11-11

Kriterium – ett nationellt samarbete för vetenskapliga böcker

Lunds universitet är via HT-fakulteterna med i det nationella samarbetet Kriterium som lanserades i november 2015.

Kriterium är en portal för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker. Arbetet består av två delar: böckerna genomgår en granskning via peer review och görs sedan digitalt fritt tillgängliga för läsarna (open access).

Målet med den nya satsningen är att stärka den vetenskapliga svenska boken som publiceringsform. 

Kriterium ska inte konkurrera med dagens kanaler för bokpublicering utan vara ett komplement. Kriterium kräver därför att manuskriptet också har en annan utgivare, exempelvis ett förlag eller en akademisk skriftserie. Böckerna går igenom Kriteriums granskningsprocess och ges sedan ut samtidigt av förlaget/serien (tryckt/digitalt) och Kriterium (digitalt).

Skriftserier som ges ut vid Lunds universitet kan enkelt anmäla sina volymer till granskning i Kriterium.

Kriterium är ett samarbete mellan tre universitet, Göteborgs, Lunds och Uppsala. I styrgruppen sitter också representanter för Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Kungl. biblioteket, och adjungerade förlagen Nordic Academic Press och Makadam. Värd för projektet är Göteborgs universitet.  Lunds universitets representanter är Ulf Zander, professor i historia, och Katarina Bernhardsson, projektledare för skriftserieverksamheten.

Läs mer om Kriterium och hur granskningsprocessen ser ut på Kriteriums hemsida.

__________________________________________________________________

2014-02-01

Mediehistoriskt arkiv har flyttat till Lunds universitet!

Från och med 1 januari 2014 hör serien Mediehistoriskt arkiv till Lunds universitet, och ges ut av redaktören Patrik Lundell. Serien har funnits sedan 2006 och har tidigare tillhört Kungliga biblioteket, och dessförinnan Statens ljud- och bildarkiv. Den ger ut mediehistorisk forskning från hela Sverige och har i många av sina volymer en internationell utblick.

Detta innebär att det från årsskiftet är vi som sköter distributionen av hela seriens titlar. Alla utom fyra titlar finns till försäljning. Samtliga volymer utom CD-skivorna finns också tillgängliga open access.

__________________________________________________________________

2014-02-01

Beställ arkeologiska böcker via oss

Lunds arkeologer har länge gett ut skriftserier, men distributionen har skötts av andra aktörer. Nu har det arbetet flyttat hem till Lund. Från och med den 1 februari 2014 kan alla dessa serier beställas via oss:

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°


Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°

Lund Studies in Historical Archaeology


Lund Studies in Medieval Archaeology

Report Series, Department of Archaeology and Ancient History

Studies in Osteology

samt

tidskriften Lund Archaeology Review

__________________________________________________________________

2013-11-01

En ny skriftserie för kulturvetenskaper

En ny skriftserie har i höst sett dagens ljus på Lunds universitet – Lund Studies in Arts and Cultural Sciences!

Under redaktören Gabriella Nilssons ledning har redan fyra volymer hunnit komma ut i serien, som täcker ämnena inom kulturvetenskap, bland annat etnologi, idé- och lärdomshistoria, musikvetenskap och intermediala studier, biblioteks- och informationsvetenskap, konsthistoria och visuella studier samt bokhistoria.

Direktlänk till Lund Studies in Arts and Cultural Sciences