lu.se

Avtal om publicering

Här hittar du avtal som kan användas i arbetet med skriftserierna. Det är fyra sorters avtal för olika typer av relationer som behöver specificeras. Avtal om utgivning av bok i skriftserie finns i två versioner, beroende på om det är en monografi eller en antologi som ska utges. 

Avtal om utgivning av bok i skriftserie:

 1. Avtal om utgivning av monografi i serie (mellan författare, skriftserieredaktör och skriftserieverksamheten). Detta avtal gäller för utgivning av ett nytt verk i en av universitetets internt utgivna skriftserier. Avtalet är i pdf och kan skrivas ut, fyllas i och skrivas under av de inblandade. Upprättas i tre exemplar.
  Avtal om utgivning av bok (monografi) (PDF)

 2. Avtal om utgivning av antologi i serie (mellan antologiredaktör, skriftserieredaktör och skriftserieverksamheten). Detta avtal gäller för utgivning av ett nytt verk i en av universitetets internt utgivna skriftserier. Avtalet är i pdf och kan skrivas ut, fyllas i och skrivas under av de inblandade. Upprättas i tre exemplar.
  Avtal om utgivning av bok (antologi) (PDF)


Avtal om publicering av enskilt kapitel i antologi:

 • Avtal om utgivning av kapitel i antologi (mellan antologiredaktör och kapitelförfattare). Avtalet är i pdf och kan skrivas ut, fyllas i och skrivas under av de inblandade. Upprättas i två exemplar.
  Avtal om utgivning av kapitel i antologi (PDF)


Avtal om försäljning av redan tryckt bok:

 • Avtal om befintlig bok (mellan enskild författare och skriftserieverksamheten). Detta avtal gäller den författare som vill lämna exemplar av en redan tryckt bok till skriftserieverksamheten för försäljning. Avtalet är i pdf och kan skrivas ut, fyllas i och skrivas under av de inblandade. Upprättas i två exemplar.
  Distributionsavtal (för redan tryckt bok) (PDF)


Avtal om distribution för hel serie:

 • Avtal om distribution av serie (mellan skriftserieredaktör och skriftserieverksamheten). Detta avtal upprättas en gång för en serie som vill distribueras via skriftserieverksamheten. Det finns inte på länk här utan skrivs för varje serie. Kontakta oss om du vill diskutera ett sådant avtal.