Bok i skriftserie som inte trycks på Media-Tryck

 

För dig som ger ut en bok i en skriftserie men väljer att inte trycka på Media-Tryck, gäller att du får sköta många praktiska saker själv, i samråd med redaktören. För skriftserier som ges ut på förlag gäller inte detta – gå i stället till "För dig som ger ut en bok på förlag".

1. Bokproduktion

Bokens layout

Inlaga, alltså det som finns mellan pärmarna på boken, och omslag görs i enlighet med skriftseriens regler. Författaren ansvarar för detta i samråd med redaktören.

ISBN-nummer

Böckerna som ges ut ska förses med ISBN-nummer. En bok som ges ut både i tryckt form och i digital open access- version får två ISBN-nummer, en för varje version, enligt beslut av Kungliga biblioteket. För att erhålla ISBN-nummer, mejla oss på skriftserierht.luse. Var helst inte ute i sista minuten.

ISSN-nummer

De flesta serier har ett ISSN-nummer som identifierar serien. Alla böcker i en serie har alltså samma ISSN-nummer. Det ska anges både på tryckortssidan och baksidan.

Tryckortssida

På bokens tryckortssida rekommenderar vi att följande information finns angivet:

 • ISBN-nummer för den tryckta versionen
 • ISBN-nummer för den digitala versionen (när det finns)
 • ISSN-nummer (när det finns)
 • Tryck: [tryckeri]
 • Eventuell information som rör skriftserien, t ex redaktörens namn, när serien grundades osv – individuellt för varje serie
 • Layout: [namn] (när det finns)
 • Eventuell information om omslagsbild
 • Om boken ska säljas via oss: Information om att boken kan köpas via vår hemsida. Texten beror av skriftseriens url-adress, men formuleras enligt följande princip:

  Lund Studies in Arts and Cultural Sciences kan beställas via Lunds universitet: www.ht.lu.se/serie/lsacs/
  E-post: skriftserier@ht.lu.se

  Lund Studies in Arts and Cultural Sciences can be ordered via Lund University: www.ht.lu.se/en/serie/lsacs/
  E-mail: skriftserier@ht.lu.se

  Välj språk – svenska för svenskspråkiga böcker, engelska för övriga.

  Exempel: Mediehistoriskt arkiv

  Exempel: Absalon


Omslagets baksida

Alla baksidor ska ha en baksidestext som på ett lättfattligt sätt förklarar vad boken handlar om, riktat även till icke-specialister – det ska alltså inte vara samma text som abstract. Texten ska vara på samma språk som boken. Utöver denna text ska följande information finnas med:

 • Lunds universitets logga, svenskspråkig logga på svenskspråkig bok, engelskspråkig logga på övriga språk.
 • Seriens namn.
 • Gärna institutionens namn.
 • ISBN-nummer för den tryckta versionen.
 • ISSN-nummer (när det finns).
 • Streckkod baserad på ISBN-numret.
  Exempel: Blomberg    
  Exempel: Lindhé
                  


Antal exemplar

Antal exemplar som trycks upp bestäms av redaktör och författare. Skriftserierna vill ha det antal exemplar som vi har stående abonnenter för – kontakta oss för att få denna siffra. Dessutom tar vi gärna emot 20 exemplar till lagret för vidare försäljning, och därefter fler exemplar om dessa säljer slut. Vi kan tyvärr inte lagerhålla större mängder av boken, utan lagret är författarens/redaktörens ansvar.  

2. Bokens synlighet och tillgänglighet

Information

På vår hemsida samlar vi information om HT-forskarnas böcker. För att en bok ska synas där måste du lägga in information om den i Lunds universitets forskningsinformationssystem (LUCRIS) – det är därifrån titlarna hämtas till vår databas. Gör så här:

 1. Lägg in titeln i LUCRIS.
 2. Mejla baksidestexten i digital form till oss (skriftserierht.luse)
 3. Mejla omslagsbilden i digital form till oss (kan skannas på kopiator och skickas till oss) eller ge oss/låna oss ett fysiskt exemplar av din bok. De flesta avhandlingar kommer automatiskt till oss så att vi kan skanna dem själva, men det gäller inte andra titlar.

 

Open access

Via bokens visningssida här på hemsidan kan man också nå den fria digitala filen, i de fall den finns, genom knappen ”Läs boken”. Om du laddar upp din pdf-fil i LUCRIS och under "public access to file" anger den som "open" så kommer den att synas här. Om boken finns öppet tillgänglig på annan plats kan du ange en extern länk.

Bokförsäljning

Vår hemsida är kopplad till en nätbutik där köparen kan betala med kort. Butiken nås via bokens visningssida genom knappen ”Köp boken”.

Boken kan också läggas in i Bokinfo (rekommenderas). Detta innebär att den blir tillgänglig i alla bokhandlares beställningssortiment och på nätbokhandlare som t ex Adlibris och Bokus. Arbetet med inläggningen sköts av Media-Tryck som tar ut en mindre engångskostnad för arbetet (750 kronor). Förmedlingen går via oss på HT och det är vi som håller de 20 exemplaren i lager.

Betalning

Tryckkostnaden bekostas av författaren/författarens tryckbidrag. Inga pengar från försäljningen går tillbaka till författaren utan stannar hos skriftserieverksamheten och används i arbetet med att sprida och synliggöra forskning.