lu.se

Vad du kan få hjälp med

Du som är forskare eller doktorand inom humaniora och teologi kan få råd och hjälp i frågor kring publicering av böcker, avhandlingar, skriftserier och tidskrifter. Vänd dig gärna till oss på HT-biblioteken och fakultetens skriftserieverksamhet.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG VILL PUBLICERA EN BOK?

Om du har frågor om hur och var du bäst publicerar en bok kan skriftserieverksamheten ge råd om det. Vi berättar om för- och nackdelar med att ge ut i en skriftserie och på ett förlag, och diskuterar utifrån ditt ämne, dina behov och din budget. Detta gäller både avhandlingar och andra böcker, och både om boken i tryckt och digital form (open access). Internt utgivna böcker kan göras open access utan någon extra kostnad.

HUR GÖR JAG OM JAG VILL SKAPA EN NY SERIE ELLER FÖRNYA EN SERIE?

Skriftserieverksamheten diskuterar gärna frågor kring skriftserier som helhet. Det kan handla om att du är intresserad av att starta en ny serie och vad du då bör tänka på, om grafisk profilering eller annan förnyelse av en serie, om sammanslagning av serier eller hur serier kan publiceras både i tryckt och digital form.

HUR FÅR JAG TAG I ISBN-NUMMER?

Alla böcker inom HT som ges ut internt av universitetet kan få ISBN-nummer från oss på skriftserieverksamheten, inklusive alla avhandlingar. Observera att vi behöver veta om du ger ut boken endast i tryckt form eller också digitalt, för att kunna ge dig rätt antal ISBN-nummer (ett per format). Skicka ett meddelande till oss på mejl-adressen nedan och ange författarnamn, titel och om den ska ges ut i ett eller båda formaten.

FINNS DET MALLAR JAG KAN ANVÄNDA I ARBETET?

Ja, skriftserieverksamheten har tagit fram flera mallar som är fritt tillgängliga för HT-forskare att använda. Tre olika mallar finns:
•    Mall för en boks inlaga, i format E5
•    Mall för en tidskrifts inlaga (under utveckling)
•    Mall för omslag enligt skriftseriernas grundutseende

Omslag kan också sättas enligt Lunds universitets grafiska profil. Detta rekommenderar vi särskilt för böcker som ges ut utan att tillhöra en skriftserie. Tänk på att Media-Tryck ger kurser i att använda deras mall, vilka är särskilt bra för doktorander att gå.

Dessa mallar finns hos Media-Tryck. Det enklaste och billigaste sättet att göra en inlaga är att du som författare formaterar manus i enlighet med Media-Trycks avhandlingsmall, och sedan anger att du vill att den ska föras över till HT:s mall (”MALL E5 HT”).

JAG SKA SNART TRYCKA EN SKRIFTSERIEVOLYM PÅ MEDIA-TRYCK, VILKEN HJÄLP KAN JAG FÅ?

De flesta frågor kommer du att kunna lösa direkt med Media-Tryck, men om du har frågor kring detaljer i utformningen av en bok så kan du också vända dig till oss på skriftserieverksamheten. Vi tittar gärna på boken i korrektur och ser efter om uppgifter på tryckortssida och omslag är korrekta och ger respons på saker vi hittar i boken – vi tittar framför allt på omslag, serielista och de första sidorna och kan ge förslag på förbättringar i baksidestext och innehållsförteckningens struktur.


HUR GÖR JAG FÖR ATT MIN BOK SKA FINNAS TILL SALU?

Förutom att skriftserieverksamheten informerar om din bok kan vi också sälja den. Vi tar emot beställningar från institutioner över hela världen, och har en nätbutik där privatpersoner kan handla böcker mot kortbetalning. Med Media-Tryck samarbetar vi om att göra böcker tillgängliga som print-on-demand och i bokhandeln.

För att din bok ska finnas till försäljning behöver du avtala detta. Om du trycker en ny bok på Media-Tryck kan du avtala med dem om print-on-demand-försäljning. Om du redan har en bok eller trycker på annan plats kan du ge oss exemplar av din bok till försäljning. I båda fallen kommer boken att finnas i vår nätbutik. Dessutom hjälper vi/Media-Tryck till så att den finns i bokhandeln och nätbokhandeln för en mindre kostnad. Observera att inga pengar från försäljningen kommer att återgå till författaren.

Om din bok borde finnas på skriftseriernas hemsida och till försäljning, men inte gör det, kontakta oss.


VAD SKA JAG TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER OPEN ACCESS-PUBLICERING?

Syftet med open access-publicering är att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. Om du vill diskutera open access-publicering ger HT-biblioteken råd och stöd i frågor som: Hur ska jag tillmötesgå finansiärers krav på fri tillgänglighet? Vilka möjligheter har jag att parallellpublicera min artikel? Hur kan jag göra mina forskningsdata tillgängliga för andra? Vilken licens passar bäst? Hur vet jag om ett förlag är seriöst?

Open access innebär att materialet är gratis för slutanvändaren men det finns fortfarande ofta kostnader för publiceringen. Det innebär att du som författare kan behöva ha medel för detta och det är bra att ta med kostnaderna redan när du söker pengar för ditt projekt.

Läs mer på HT-bibliotekens hemsida!


HUR GÖR JAG OM JAG VILL PARALLELLPUBLICERA MIN ARTIKEL ELLER BOK?

Ett alternativ till att publicera sig open access direkt är att tillgänggöra en kopia av verket via till exempel LUCRIS. De flesta förlag tillåter detta under vissa villkor, exempelvis får du inte alltid tillgängliggöra kopian direkt. När det gäller artiklar är det också vanligt att du inte får parallellpublicera förlagets version, däremot ditt sista redigerade manus. Vänd dig till HT-biblioteken om du vill ha hjälp att tolka vad som gäller för just din publicering. Om något är oklart, till exempel  om ett förlag saknar policy för parallellpublicering, hjälper vi dig gärna i kontakten med förlaget.

Läs mer på HT-bibliotekens hemsida!

HUR PUBLICERAR JAG EN TIDSKRIFT ELLER EN BOK I OJS (OPEN JOURNAL SYSTEMS)?
Med OJS kan du smidigt och enkelt publicera tidskrifter och ofta skriftserier open access med professionell layout och sökbarhet. HT-biblioteken ger dig råd och support.

Läs mer på HT-bibliotekens hemsida!

HUR SKA JAG FÖRHÅLLA MIG TILL MÄTHYSTERIN?

Publikationer värderas enligt olika modeller och måtten används i många sammanhang. Resultaten används för att beskriva kvalitet i jämförelser, som underlag för tillsättningar och resursfördelning. Detta påverkar både enskilda författare, forskargrupper och utgivare. Diskutera gärna olika förhållningssätt med oss på biblioteket!

Läs mer på HT-bibliotekens hemsida!

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT BOKEN SKA BLI SYNLIG?
Som författare finns det flera saker du kan göra för att hjälpa boken att hitta till sina läsare. Se till att biblioteket får veta när du publicerat dig, så att de kan köpa in boken och göra den sökbar i bland annat LIBRIS! Dessutom kan du be Media-Tryck att i samband med bokproduktionen tillverka flyers om boken, som du sedan kan dela ut. Du kan se till att det skrivs pressmeddelande om boken (för doktorander sköts detta inom disputationsrutinerna). Du kan använda dina egna kanaler och sprida information i sammanhang och nätverk som du är en del av.

Kontaktinformation

Du hittar mer detaljerad information om att ge ut en bok i avsnitten under Information om publicering.

Vid frågor om skriftserierna, kontakta: skriftserierht.luse

 

HT-biblioteken har mer information om publicering och forskningsstöd:
www.htbibl.lu.se

Vid frågor om forskningsstöd, kontakta: forskningsstodhtbibl.luse