lu.se

Retrodigitalisering

Som ett led i skriftseriernas arbete med att tillgängliggöra HT-fakulteternas forskning ingår retrodigitalisering. Till exempel innebär det digitalisering av äldre serier som tidigare bara funnits i tryckt form, böcker som getts ut på förlag som upphört med sin verksamhet eller enskilda volymer som enbart finns i ett fåtal tryckta exemplar.

Två inledande projekt har slutförts. Det första har inriktats på böcker som gavs ut på det nedlagda förlaget Sekel som under ett antal år i början av 2000-talet gav ut såväl avhandlingar som övriga monografier och antologier inom bland annat historia, idéhistoria, religionshistoria och filmvetenskap. Sammanlagt 19 volymer som publicerats av HT-forskare har tillgängliggjorts och du hittar dessa i länken nedan.

Det andra digitaliseringsprojektet gäller äldre volymer av serien Studia historica Lundensia som tidigare bara funnits i tryckt form. 13 volymer har digitaliserats och du hittar dessa tillsammans med nyare volymer i länken nedan.

Har du förslag på en serie eller en enskild volym som borde retrodigitaliseras? Kontakta oss på skriftserierht.luse