lu.se

Forskarutbildningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskarutbildningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskarutbildning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär.

Ledamöter

Kontaktinformation

Sekreterare i forskarutbildningsnämnden
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Sammanträdestider

Våren 2019
4 februari kl. 13:15-16:00
18 mars kl. 13:15-16:00
29 april kl. 13:15-16:00
27 maj kl. 13:15-16:00
10 juni kl. 13:15-16:00

Hösten 2019
9 september (eventuellt heldag)
14 oktober kl. 13:15-16:00
9 december kl. 13:15-16:00

Protokoll

Senaste protokollen

Arkiv