Praktisk information under terminen

En säker studiemiljö – allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

 • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom. Även om du bara har lindriga symptom. Glöm inte meddela kursansvarig på din utbildning.
 • Håller avstånd.
 • Iakttar god handhygien (ha gärna med egen handsprit).
 • Inte stannar kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning och följ vägbeskrivningarna. Och gör gärna dina besök i receptionerna och biblioteken när det är mindre folk i rörelse.

Om du är ny student behöver du skaffa ett LU-kort för att få tillträde till lokaler och för att kunna låna böcker, gör detta innan du besöker biblioteken, här finns mer information.

HT-biblioteken

Praktisk information för våra lokaler på LUX och SOL

Informationen nedan gäller lokalerna på LUX och SOL. Om din utbildning genomförs i andra lokaler kan det finnas ytterligare information – kontakta kursansvarig på din institution.

 • Under terminsstart kommer det att finnas coronavärdar på LUX och SOL. Dessa hjälper till att visa rätt väg till salarna och påminner oss om att vi alla ska hålla avstånd.
 • När du ska ta dig till din föreläsning så finns det vägbeskrivningar för varje sal dessa hittar du här.
  Tänk även på att ta trapporna så att de som behöver åka hiss kan göra det tryggt och säkert. Om du har svårigheter att ta dig via trappor så finns det hissar i varje större trapphus (mer information finns här).
 • Håll höger i korridorerna för att undvika krockar! Många av trapporna i våra hus är smala – släpp fram de som går nerför först för att undvika trängsel. 
 • Möbleringen i våra lokaler är coronaanpassad. Det gäller bibliotek, studieplatser, grupprum, undervisningslokaler, foajéer och innebär att det finns färre studieplatser än normalt. Flytta inte på möblerna och tänk på att hålla avstånd!
 • Datorsalarna kommer inte att vara öppna, men alla studenter kommer in med sitt LU-kort (utan att trycka pinkod).
   
 • Tillhör du en riskgrupp? Kontakta studievägledaren för din utbildning.
 • Studenthälsan finns till för dig som behöver hjälp att hantera stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil. Studenthälsan erbjuder enskilda samtal, men också kurser, workshops och föreläsningar.
  Studenthälsan har även avsatt telefontider, varje dag mellan 11 och 12, för frågor som rör corona.
  Här finns mer information.

Har du frågor om din utbildning? Kontakta kursansvarig på din institution.

Alla introduktionsmöten (digitala och på campus) hittar du här.

Har du frågor som rör den praktiska informationen kring lokalerna på LUX och SOL? Kontakta HT-fakulteterna på studentinfoht.luse.

 

Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19

Föreläsningar på campus

Här finns vägbeskrivningar till våra lokaler på LUX och SOL.