Covid-19 och läsåret 2020/2021

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna

Förlängda skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne

Uppdaterad 2020-11-18

Med anledning av Region Skånes förlängning av de skärpta råden har Humanistiska och teologiska fakulteterna beslutat att förlänga våra kompletterande rekommendationer terminen ut.
 
Det innebär för dig som är student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna att förändringar i undervisningen kan komma att göras under resten av höstterminen. Detta för att minska trängsel och onödiga resor.

  • undervisningen kan komma att läggas om till digital/distans där det är möjligt. Du hittar information om vad som gäller för just din utbildning via din lärplattform Canvas eller i schemat på kurshemsidan.
  • Våra hus (SOL och LUX) kommer terminen ut att stänga kl. 17.00. HT-studenter och alla studenter vid Institutionen för kommunikation och medier kommer dock in som vanligt även utanför öppettiderna (vardagar kl. 6.30-22.00 och lördagar kl. 10.00-16.00) med LU-kort + kod.
  • HT-biblioteken kommer under resten av höstterminen ha öppet mån-fre fram till 16.00. Liksom tidigare är biblioteken stängda under helgdagar.


Det är viktigt att anställda och studenter:

  • undviker att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel
  • arbetar eller studerar hemifrån när det är möjligt
  • undviker att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.

Detta gäller terminen ut, men kan förlängas eller ändras om andra rekommendationer från myndigheter och regering utfärdas.

Undervisning online och på campus

Utbildningar vid Lunds universitet kommer även fortsatt att bedrivas både online och på campus fram till att smittspridningen avtagit. Det innebär att många lektioner, seminarier och examinationer ges via videokonferensverktyget Zoom. Du som är student måste därmed ha tillgång till den utrustning du behöver för att delta digitalt, dvs en stabil internetuppkoppling, mikrofon (gärna headset) och kamera.

Viss undervisning ges dock på campus. Det gäller moment som kräver fysisk närvaro eller där vi bedömer att campusundervisning är nödvändig för utbildningens kvalitet. Du får mer information om vad som gäller för din kurs i schemat på kurshemsidan.

I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar. Praktisk information finns på www.ht.lu.se/utbildning/forelasningar-pa-campus

Formen för undervisningen kan ändras under terminen. Därför är det bra om du som student kan vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel.

En säker studiemiljö – allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

  • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom. Även om du bara har lindriga symptom. Glöm inte meddela kursansvarig på din utbildning.
  • Håller avstånd.
  • Iakttar god handhygien (ha gärna med egen handsprit).
  • Inte stannar kvar i universitetets lokaler längre än du behöver efter undervisning och följ vägbeskrivningarna. Och gör gärna dina besök i receptionerna och biblioteken när det är mindre folk i rörelse.

 

Information om coronaviruset

Till medarbetare och studenter vid LU

Stöd och hjälp

Här finns samlad information om stöd och hjälp för studenter vid Lunds universitet.

Inför terminsstart

Här finns praktisk information om studiemiljö, HT-biblioteken och våra lokaler inför terminsstart.

Läs mer