Föreläsningar på campus

Alla måste hjälpas åt för att vi ska kunna genomföra undervisningen i en trygg miljö och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. För att kunna hålla avstånd så är antalet platser i våra lokaler begränsat.

För undervisningsmoment som är schemalagda på campus måste även in- och utpassering ur salarna regleras. Nedan hittar du instruktioner för våra lokaler på LUX och SOL. Ta hjälp av översiktskartorna där är alla entréer är utmärkta.

Och tänk på:

  • att inte uppehålla dig i universitetets lokaler längre än nödvändigt.  
  • att ta trapporna så att de som behöver åka hiss kan göra det tryggt och säkert. Här hittar du vägbeskrivningar till hissarna på LUX och SOL.
  • att stanna hemma och avstå sociala kontakter – även om du bara känner dig lite sjuk. 

PLAN 1:
LUX:A127 ­– Entré D, gå till vänster upp för halvtrappan, sedan till vänster. Salen ligger på höger hand. Samma väg ut.

PLAN 2:
LUX:A232 – Entré D, gå till vänster upp för trappan, andra våningen. Samma väg ut.
LUX:A233 – Entré D, gå till vänster upp för trappan, andra våningen. Samma väg ut.

PLAN 1
LUX:B129 – Entré B, trapphuset, gå till höger. Vid utgång gå rakt fram in i trapphuset.
LUX:B152 – Entré A, halv trappa upp och sedan till höger. Vid utgång gå till vänster och ner för trappan till foajén.

PLAN 2
LUX:B232 – Entré A, gå upp för trappan till vänster, salen ligger på vänster hand i förbindelsegången mellan husen. Samma väg ut.
LUX:B237 – Entré B, trapphuset, andra våningen. Vid utgång gå rakt fram in i trapphuset.
LUX:B240 – Entré B, trapphuset (salen ligger på andra våningen i trapphuset). Samma väg ut.
LUX:B251 – Entré B, trapphuset. Vid utgång gå till vänster, sedan till höger in i trapphuset.

PLAN 3
LUX:B336
– Entré B, trapphuset, tredje våningen. Vid utgång gå rakt fram in i trapphuset.
LUX:B339 – Entré B, trapphuset (salen ligger på tredje våningen i trapphuset). Samma väg ut.
LUX:B352 – Entré D, gå upp för trappan till vänster och in i Hus B på tredje våningen. Samma väg ut.
LUX:B353 – Entré B, trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
LUX:B365 – Entré D, gå upp för trappan till vänster till tredje våningen och in i Hus B. Samma väg ut.
LUX:B366 – Entré D, gå upp för trappan till vänster och in i Hus B på tredje våningen. Samma väg ut.

PLAN 4
LUX:B429 – Entré B, trapphuset (salen ligger i trapphuset). Samma väg ut.

PLAN 1
LUX:C121 – Entré E, norra, gå till höger vid utgång.
LUX:C126 – Entré A, södra, genom foajén (förbi receptionen). Samma väg ut.

PLAN 2
LUX:C214
– Entré A, genom läsesalen, upp för trappan. Vid utgång, gå rakt fram, till höger och ner för trappan, fortsätt genom läsesalen.
LUX:C215 – Entré A, genom läsesalen, upp för trappan till andra våningen. Vid utgång, gå rakt fram, sedan till höger och ner för trappan, fortsätt genom läsesalen.
LUX:C216 – Entré E, norra, uppför den lilla trätrappan. Samma väg ut.
LUX:C224 – Entré E, norra, uppför den lilla trätrappan. Samma väg ut.

PLAN 3
LUX:C337
–  Entré A, genom läsesalen, upp för trappan till tredje våningen. Samma väg ut.

OBS! Om du har föreläsningar efter klockan 17.00 går det endast att komma in på SOL med LU-kort via huvudingången (Stora foajén) från UB-parken.

PLAN 1:
SOL:A116
(Betalabbet) – Ingång Absalon. Salen ligger i Absalons foajé. Samma väg ut.
SOL:A121 – Ingång Absalon. Salen ligger i Absalons foajé. Samma väg ut.
SOL:A129b – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.
SOL:A129c – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.
SOL:A140a – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.
SOL:A158 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.

PLAN2:
SOL:A214
– Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, andra våningen. Samma väg ut.

PLAN 3:
SOL:A310
– Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
SOL:A311 – Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
SOL:A313 – Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
SOL:A320 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon och använd nödtrappan omedelbart till höger. Samma väg ut.
SOL:A333 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon och använd nödtrappan omedelbart till höger. Samma väg ut.
SOL:A339 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon och använd nödtrappan omedelbart till höger. Samma väg ut.

OBS! Om du har föreläsningar efter klockan 17.00 går det endast att komma in på SOL med LU-kort via huvudingången (Stora foajén) från UB-parken.

PLAN 0:
SOL:B054
– Stora foajén, in i biblioteket och ner i källaren. Samma väg ut.

PLAN 1:
SOL:B131
(fakultetsklubben) – Stora foajén.

PLAN 3:
SOL:B309
– Stora foajén in i biblioteket, tredje våningen. Samma väg ut.

OBS! Om du har föreläsningar efter klockan 17.00 går det endast att komma in på SOL med LU-kort via huvudingången (Stora foajén) från UB-parken.

PLAN 1:
SOL:H104
(Hörsalen) – Hörsalsingången. Hörsalen ligger innanför hörsalsingången. Samma väg ut.
SOL:H135a – Hörsalsingången. Salen ligger i korridoren innanför hörsalsingången. Samma väg ut.
SOL:H140 – Stora foajén. Salen har ingång från stora foajén. Samma väg ut.

PLAN 2:
SOL:H205c
– Stora foajén – uppför den fristående trappan till höger om receptionen till balkongen och sedan till vänster. Samma väg ut.
SOL:H239a – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.

PLAN 3:
SOL:H339
– Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.

PLAN 4:
SOL:H402
– Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H405 – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H428b – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H429b – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H435 – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.

OBS! Om du har föreläsningar efter klockan 17.00 går det endast att komma in på SOL med LU-kort via huvudingången (Stora foajén) från UB-parken.

PLAN 1:
SOL: L123
– Ingång Foajén, entrén vid parkeringen, gå direkt till höger. Samma väg ut.

PLAN 2:
SOL:L201
– Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.
SOL:L207 – Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.
SOL:L219 – Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.
SOL:L221b – Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.

PLAN 3:
SOL:L303a
– Lingvisthuset, Södra trappan, till höger vid utgång.
SOL:L303b – Lingvisthuset, Norra trappan, till vänster vid utgång.

PLAN 4:
SOL:L403
– Lingvisthuset, Norra trappan, till vänster vid utgång.
SOL:L412a – Lingvisthuset, Södra trappan, till höger vid utgång.

PLAN 5:
SOL:L503
– Lingvisthuset, Norra trappan, till vänster vid utgång.

PLAN 6:
SOL:L601a
– Lingvisthuset, Södra trappan. Samma väg ut.
SOL:L604 – Lingvisthuset, Norra trappan. Samma väg ut.
SOL:L615 – Lingvisthuset, Södra trappan, till vänster vid utgång.

OBS! Om du har föreläsningar efter klockan 17.00 går det endast att komma in på SOL med LU-kort via huvudingången (Stora foajén) från UB-parken.

SOL:A013 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A014 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A015 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A019 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A020 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A021 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A022 (Stilla rum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A023 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.

Karta över entréerna på LUX.

LUX – översiktskarta

Karta över ingångarna på SOL.

SOL – översiktskarta

Hissar på LUX och SOL

Här finns vägbeskrivningar till hissarna på LUX och SOL.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-09-08