Föreläsningar på campus

Alla måste hjälpas åt för att vi ska kunna genomföra undervisningen i en trygg miljö och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. För att kunna hålla avstånd så är antalet platser i våra lokaler begränsat.

För undervisningsmoment som är schemalagda på campus måste även in- och utpassering ur salarna regleras. Nedan hittar du instruktioner för våra lokaler på LUX och SOL. Ta hjälp av översiktskartorna där är alla entréer är utmärkta.

Och tänk på:

  • att inte uppehålla dig i universitetets lokaler längre än nödvändigt.  
  • att ta trapporna så att de som behöver åka hiss kan göra det tryggt och säkert. Här hittar du vägbeskrivningar till hissarna på LUX och SOL.
  • att stanna hemma och avstå sociala kontakter – även om du bara känner dig lite sjuk. 

PLAN 1:
LUX:A127 ­– Entré D, gå till vänster upp för halvtrappan, sedan till vänster. Salen ligger på höger hand. Samma väg ut.

PLAN 2:
LUX:A232 – Entré D, gå till vänster upp för trappan, andra våningen. Samma väg ut.
LUX:A233 – Entré D, gå till vänster upp för trappan, andra våningen. Samma väg ut.

PLAN 1
LUX:B129 – Entré B, trapphuset, gå till höger. Vid utgång gå rakt fram in i trapphuset.
LUX:B152 – Entré A, halv trappa upp och sedan till höger. Vid utgång gå till vänster och ner för trappan till foajén.

PLAN 2
LUX:B232 – Entré A, gå upp för trappan till vänster, salen ligger på vänster hand i förbindelsegången mellan husen. Samma väg ut.
LUX:B237 – Entré B, trapphuset, andra våningen. Vid utgång gå rakt fram in i trapphuset.
LUX:B240 – Entré B, trapphuset (salen ligger på andra våningen i trapphuset). Samma väg ut.
LUX:B251 – Entré B, trapphuset. Vid utgång gå till vänster, sedan till höger in i trapphuset.

PLAN 3
LUX:B336
– Entré B, trapphuset, tredje våningen. Vid utgång gå rakt fram in i trapphuset.
LUX:B339 – Entré B, trapphuset (salen ligger på tredje våningen i trapphuset). Samma väg ut.
LUX:B352 – Entré D, gå upp för trappan till vänster och in i Hus B på tredje våningen. Samma väg ut.
LUX:B353 – Entré B, trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
LUX:B365 – Entré D, gå upp för trappan till vänster till tredje våningen och in i Hus B. Samma väg ut.
LUX:B366 – Entré D, gå upp för trappan till vänster och in i Hus B på tredje våningen. Samma väg ut.

PLAN 4
LUX:B429 – Entré B, trapphuset (salen ligger i trapphuset). Samma väg ut.

PLAN 1
LUX:C121 – Entré E, norra, gå till höger vid utgång.
LUX:C126 – Entré A, södra, genom foajén (förbi receptionen). Samma väg ut.

PLAN 2
LUX:C214
– Entré A, genom läsesalen, upp för trappan. Vid utgång, gå rakt fram, till höger och ner för trappan, fortsätt genom läsesalen.
LUX:C215 – Entré A, genom läsesalen, upp för trappan till andra våningen. Vid utgång, gå rakt fram, sedan till höger och ner för trappan, fortsätt genom läsesalen.
LUX:C216 – Entré E, norra, uppför den lilla trätrappan. Samma väg ut.
LUX:C224 – Entré E, norra, uppför den lilla trätrappan. Samma väg ut.

PLAN 3
LUX:C337
–  Entré A, genom läsesalen, upp för trappan till tredje våningen. Samma väg ut.

PLAN 1:
SOL:A116
(Betalabbet) – Ingång Absalon. Salen ligger i Absalons foajé. Samma väg ut.
SOL:A121 – Ingång Absalon. Salen ligger i Absalons foajé. Samma väg ut.
SOL:A129b – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.
SOL:A129c – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.
SOL:A140a – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.
SOL:A158 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon. Samma väg ut.

PLAN2:
SOL:A214
– Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, andra våningen. Samma väg ut.

PLAN 3:
SOL:A310
– Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
SOL:A311 – Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
SOL:A313 – Ingång Absalon, gå upp i trapphuset, tredje våningen. Samma väg ut.
SOL:A320 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon och använd nödtrappan omedelbart till höger. Samma väg ut.
SOL:A333 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon och använd nödtrappan omedelbart till höger. Samma väg ut.
SOL:A339 – Ingång via stora foajén, gå in i Absalon och använd nödtrappan omedelbart till höger. Samma väg ut.

PLAN 0:
SOL:B054
– Stora foajén, in i biblioteket och ner i källaren. Samma väg ut.

PLAN 1:
SOL:B131
(fakultetsklubben) – Stora foajén.

PLAN 3:
SOL:B309
– Stora foajén in i biblioteket, tredje våningen. Samma väg ut.

PLAN1:
SOL:H104
(Hörsalen) – Hörsalsingången. Hörsalen ligger innanför hörsalsingången. Samma väg ut.
SOL:H135a – Hörsalsingången. Salen ligger i korridoren innanför hörsalsingången. Samma väg ut.
SOL:H140 – Stora foajén. Salen har ingång från stora foajén. Samma väg ut.

PLAN 2:
SOL:H205c
– Stora foajén – uppför den fristående trappan till höger om receptionen till balkongen och sedan till vänster. Samma väg ut.
SOL:H239a – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.

PLAN 3:
SOL:H339
– Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.

PLAN 4:
SOL:H402
– Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H405 – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H428b – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H429b – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.
SOL:H435 – Stora foajén, Humanisthusets stora trapphus. Samma väg ut.

PLAN 1:
SOL: L123
– Ingång Foajén, entrén vid parkeringen, gå direkt till höger. Samma väg ut.

PLAN 2:
SOL:L201
– Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.
SOL:L207 – Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.
SOL:L219 – Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.
SOL:L221b – Lingvisthusets huvudingång. Samma väg ut.

PLAN 3:
SOL:L303a
– Lingvisthuset, Södra trappan, till höger vid utgång.
SOL:L303b – Lingvisthuset, Norra trappan, till vänster vid utgång.

PLAN 4:
SOL:L403
– Lingvisthuset, Norra trappan, till vänster vid utgång.
SOL:L412a – Lingvisthuset, Södra trappan, till höger vid utgång.

PLAN 5:
SOL:L503
– Lingvisthuset, Norra trappan, till vänster vid utgång.

PLAN 6:
SOL:L601a
– Lingvisthuset, Södra trappan. Samma väg ut.
SOL:L604 – Lingvisthuset, Norra trappan. Samma väg ut.
SOL:L615 – Lingvisthuset, Södra trappan, till vänster vid utgång.

SOL:A013 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A014 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A015 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A019 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A020 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A021 (studentgrupprum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A022 (Stilla rum) – Ingång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.
SOL:A023 (studentgrupprum) – IIngång Absalon, trapphuset ner i källaren. Samma väg ut. Bokas i receptionen.

Karta över entréerna på LUX.

LUX – översiktskarta

Karta över ingångarna på SOL.

SOL – översiktskarta

Hissar på LUX och SOL

Här finns vägbeskrivningar till hissarna på LUX och SOL.