SOL

SOL består av flera olika byggnader som är sammanbyggda med varandra och som alla innehåller undervisningslokaler.
 


Så här hittar du till rätt sal (exempel): Salsbeteckningarna har i schemat, förutom SOL, en bokstav och tre siffror, exempelvis SOL:L201. L står för Lingvisthuset och 201 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder entréplan, 2 betyder en trappa upp osv.

Absalon (A): Här finns undervisningssalar (plan 1, 2 och 3)
Biblioteket (B): Här finns undervisningssalar (plan 0 och 1) och en datorsal (plan 3).
Humanisthuset (H): Här finns Hörsalen (entréplan) och ett antal undervisningssalar (plan 1, 2 och 4).
Lingvisthuset (L): Här finns undervisningssalar (plan 1–6).

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-08-27