Université Paris 8

Reseberättelse från Paris, Frankrike

Paris

Frankrikes huvudstad där jag också har familj och vänner sedan innan då jag är halvfransyska. En stad med fantastiska möjligheter i de flesta karriärsområdena, annars känd för sina vackra monument, dess modevärld och kulturliv.

Université Paris 8, Vincennes–Saint-Denis

Universitet som idag är en välrenomerad läroanstalt i Frankrike, främst inom humaniora ämnen, med en central plats inom huvudstadens forskarvärld. Dess huvudområden är konst, litteratur och samhällsvetenskap. Det finns en stark vilja att upprätthålla undervisningen och forskningen som bedrivs på toppnivå men samtidigt använda sig av pedagogiska strategier som passar så många som möjligt. Jämfört med Lunds Universitet om utöver de humaniora ämnena erbjuder naturvetenskap, medicin, ekonomi och juridik , verkar Université Paris 8 alltså inom färre områden och har också färre antal studenter. Däremot samarbetar Université Paris 8, precis som Lunds Universitet med ett antal forskarlaboratorier, i detta fall ett av världens främsta institut CNRS; Centre National de la Recherche Scientifique, och laboratoriet UMR 7023. Utsett som världen bästa 2013.

Mottagande

Jag har blivit bra mottagen men däremot inte fått särskilt mycket administrativ hjälp från de ansvariga utan har fått ta reda på mycket själv eller via mina kurskamrater. Till exempel fick jag aldrig information om terminsintroduktionen och missade den. Sedan kan jag nämna kurskoderna som gavs ut väldigt sent och dessutom inte var korrekta. Jag har fortfarande inte blivit registrerad på en av kurserna jag deltagit på trots att jag redan fått mitt slutbetyg (endast muntligt efersom det ej kan registreras pga nämnt problem).

Kurser

Heltidsstudier motsvarar 30 ECTS men hur ämnseval och kursval sedan går till beror på vilket program man studerar. Jag påverkades inte av studiesystemet då jag fått tillåtelse att välja de kurser jag fann intressanta och releventa för min utbildning, men de flesta kurser jag valde ingick i programmet Master Linguistique, Acquisition, Didactique, Linguistique des Langues des Signes.
Mycket tung kurs i syntaktisk analys med fokus på ”X-bar theory” som inkluderade obligatoriska analyser att lämna in varje vecka där alla genererade ett slutligt betyg. Givande kurs där jag lärde mig mycket, förmodligen tack vare de antal timmar jag lagt ner, vilket motsvarar nästan dubbel så mycket arbete för en sådan kurs om jag jämför de jag deltagit i på Lunds Universitet. Mycket arbete ger ju resultat, men i förhållande till totalt antal kurser per termin så var det för mycket. Det har förekommit klagomål och diskussioner om detta från de andra eleverna också.
Fantastisk kurs i att hantera programmering med programmerings-språket R inom korpuslingvistik, framförallt för att hämta ut data från transkriptioner, internet, litteratur, etc som är mycket värdefullt för att skapa en korpus att forska på. Jag tycker det var ett normalt arbetstempo som liknar vårt på Lunds Universitet, man betygsattes på två inlämningsuppgifter under studiernas gång och deltagandet i klassrummet.
Kurs i fonetik och prosodi med fokus på engelska och franska samt skillnaderna mellan de två språken. Normalt, kanske lite lägre arbetstempo än på liknande kurser på Lunds Universitet. Man betygsattes efter deltagande i klassrummet, en obligatorisk presentation på det fenomen som man valt till masteruppsatsen samt efter en slutlig skriftlig tenta.
Kurs i sociolingvistik och statistisk analys som innebar ett grupparbete där man utvecklade ett frågeformulär och insamling av data från samma frågeformulär, samt ett individuellt inlämningsarbete baserat på den insamlade datan. Ungefär samma arbetstempo som på Lunds Universitet i liknande kurser.
Denna kurs behandlade logik och sanningsvillkorlig semantik och inkluderade tre obligatoriska analyser i form av hemtenta som alla utgjorde en del av slutbetyget. Mycket tung kurs som innebar lite mer arbete än det tempo man hittar på Lunds Universitet. Men mycket lärorik och en rolig, om än väldigt sträng, och pedagogisk lärare.

Boende

Det fanns många erbjudande om boende och var man kunde anmäla sig om detta. Dock behövde man vara i god tid och det ställde till problem för mig när den lägenhet jag hittat (ej i samband med vad universitetet erbjöd) plötsligt inte var tillgänglig en vecka innan kursstart och jag behövde leta efter nytt boende.

Kostnader

Först och främst blev mina boendekostnader dyrare än vad jag planerat då den lägenhet jag planerat att hyra plötsligt inte var tillgänglig en vecka innan kursstart. Med så lite tidsintervall att organisera mig på tog jag första bästa tillgängliga boende som var tillgängligt, vilket resulterade in en hyra på 3000SEK mer i månaden än planerat. Något som dessutom kostade mig extra var ett wifi-abonnemang som blev tvungen att införskaffa då det som jag blivit lovat av boendet inte fungerade. Eftersom hyresvärden aldrig fixade detta bestämde jag mig att lösa det själv. Utöver det är det komplicerat att jämföra med Sverige. Boende är generellt mycket dyrare, så där instämmer jag, men när det gäller mat och andra utgifter är det på ungefär samma nivå. Gällande böcker, reseutgifter och användande av tvättomat (då det inte fanns tillgång till tvättmaskin i boendet) var det mycket dyrare än i Sverige. Speciellt tvättomaten som i mitt område kostade ca 60SEK per maskin (1 vit och en färgad = 120SEK).

Övrigt

Som sig är så känt så är administrativa ärenden en långsam procedur och involverar mycket pappersarbete, mitt bästa tips är att kolla upp allt i förväg och förbereda i den mån det går. Speciellt om man vill öppna ett temporärt bankkonto eller införskaffande av wifi- abonnemang. Ett kulturellt tips är att alltid vara artig och hälsa när man går in i en butik, då det är något som tillhör kulturen att alltid säga hej. Å andra sidan är parisare inte kända för sin artighet och bara för att man själv är det, betyder det inte alltid att man bemöts likadant. Men mestadels hjälper det, speciellt om man försöker uttrycka sig på franska.

Information

Namn: Anonym
Studerat: Master i språk och språkvetenskap med inriktning franska
Utbytesstudier: Université Paris 8, Paris Vincennes–Saint-Denis, Frankrike
Tid: Höstterminen 2015
Kontakt: Om du vill kontakta mig gå genom internationella kontoret först
Universitetets hemsida:
univ-paris8.fr
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-06-16