Irma Nilsson - Universiteit Gent

Reseberättelse från Gent, Belgien

Staden

Staden Gent är intressant på många sätt. Den har många kvalitéer som tillsammans gör den väldigt speciell. Först och främst är det en otroligt vacker stad med gamla, pampiga byggnader överallt, kullerstensgator, snirklande, små gränder och flera kanaler. Överallt finns caféer och barer där studenter, turister och ”Gentianer” spenderar många timmar vilket gör att staden känns vid liv. Det finns massvis med bra spots för att bara hänga, spela frisbee eller ta del av de belgiska delikatesserna (choklad, våfflor och öl). En sak som gör att jag trivs bra i Gent är den mix av aktivitet, hos människor och i stan, med ett lugn och en soft atmosfär. En promenad genom parken en kväll erbjuder möten med ungdomar, barn, vuxna och äldre. Närheten till allt är också väldigt tillfredsställande.

Universiteit Gent

Universitetet i Gent är ett stort universitet med hyfsat hög rakning. Det består av en mängd av olika fakulteter. Jag har lärt känna två av dessa, vilka jag varit nöjd med. Varje fakultet har  sitt egna bibliotek med personal som i majoriteten av fallen är väldigt hjälpsamma. Varje fakultet har också ett café med fördelaktiga studentpriser. Baguetter och soppor är populärt vid dessa. Dessutom finns studentrestauranger som erbjuder både rikliga måltider, samt soppa och baguett. Dessa är enbart öppna under lunchtid, utom en som även har öppet under kvällen. Vegetariska alternativ finns och är bra. Universitetet i Gent har också en sportanläggning med swimming pool och gympasalar. Här arrangeras olika aktiviteter så som volley boll, badminton, yoga och zumba.  Universitetet använder sig av två webbsidor. Oasis; för mer formell information, schema, tentor, resultat, hyra, reparationsrapportering osv, samt Minerva; vilket är en sida för de kurser en läser. Här laddas i princip allt material och all litteratur upp, vilket är väldigt fördelaktigt. Inga stora skillnader har varit påfallande för mig, i jämförelse med Lunds Universitet. De skillnader jag uppmärksammat gäller kurser, så mer om detta nedan. 

Mottagande

Innan min ankomst kontaktade det internationella kontoret och in kontaktperson mig från Gent. De försåg mig med mängder av information, om allt från välkomstdagar, boende, till kurser och aktiviteter. Detta var väldigt bra, men nästintill så mycket information att det blev rörigt. Väl framme var det tydlig information gällande registrering, boende och välkomstdagar. Under välkomst dagarna erbjöds ännu mer information, en del väldigt nyttig och en del överflödig. Mat, aktiviteter och informationsföreläsningar avlöste varandra under dessa dagarna. Det var intensivt men också väldigt hjälpsamt och roligt. Under dessa dagar är det möjligt att träffa ESN, studentorganisationen, samt att kunna köpa SIM-­‐kort och få erbjudanden och rabattkuponger till exempelvis IKEA. Andra organisationer är också närvarande vid detta tillfälle. Universitetet erbjuder också ett Buddy-system där en student från Gent finns till som hjälp. Min kontaktperson vid Gent Universitet har varit hjälpsam och generellt har jag varit nöjd med universitetet. Jag anser att jag fått den hjälp och information jag behövt för att hitta rätt med kurser etc.

Kurser

Kurserna vid Universitetet i Gent varierar mellan 3,4,5 och 7 poäng. Detta gör att en måste läsa flera kurser parallellt för att erhålla 30 poäng. Detta var nytt för mig och därför utmanande. En ansvarar själv för att skapa sitt schema, undvika överlappningar och hitta passande kurser. Det finns ett hyfsat stort urval av kurser på engelska, och flera professorer är flexibla med att hitta en lösning för den utbytesstudent som inte kan nederländska men som gärna vill läsa kursen. För dessa lösningar måste en själv vara aktiv. Hett tips: börja maila professorerna redan innan ankomst till Gent, för att höra om det är möjligt för dig att läsa kursen (nivå, språk, osv). Under de första veckorna är det ”öppna” lektioner, vilket betyder att en kan prova på olika kurser innan en behöver fastställa vilka kurser en faktiskt ska läsa och föra in dessa i sitt Learning Agreement. Enligt mig har de kurser jag läst krävt en hög arbetsinsats av mig. Framförallt om jag jämför med de kurser många av mina vänner läst. Då de ger färre poäng trodde jag att de skulle vara mindre krävande, men detta stämde inte. Under terminens gång har jag behövt arbeta hela tiden, till skillnad från många som enbart behövt närvara vid lektioner och sedan studera inför tentorna.
Lärare: Jo Van Steenbergen Kursinnehåll: Historia om Islams uppkomst, framväxt och fall. Sträcker sig från Muhammads liv till det Osmanska rikets fall (ca. 600-­‐1300 talet). Examination: Då denna kurs hölls på nederländska erbjöds jag att läsa kursen genom självstudier. Jag fick litteratur från min professor och skickade in en uppgift varannan vecka (ca. 1500 ord). I slutet av terminen hölls ett muntligt prov där vi diskuterade mina uppgifter, litteraturen osv. Kommentar: Denna kurs var ganska påfrestande för mig då jag inte hade någon bakgrundskunskap om ämnet samt inte studerat historia. Det är en introduktions kurs så för den som har ett hum om historien från denna tiden är det nog betydligt lättare. Jag anser inte att jag fick tillräckligt stöd från min lärare under denna kursen heller. Jag fick i princip ingen feedback och läraren var ganska svår att få tag på. Mycket av informationen var dessutom på nederländska.
Lärare: Tom Claes Kursinnehåll: Historisk genomgång av politiska beslut, rättigheter och den utveckling som tagit plats för frågor gällande sexualitet och HBTGIA. Analys av privat/offentligt, minoritet/majoritet, individualism, kapitalism, äktenskap, familj osv. Examination: Ett sidospår för utbytesstudenter arrangerades med diskussions seminarium under cirka halva terminen. Kurserna bestod av samma litteratur och den uppsats som utgjorde examinationen kunde skrivas som en gemensam för båda. Denna “dubbla uppsats” skulle vara 10 000 ord Kommentar: Kursinnehållet var väldigt intressant och litteraturen var väldigt bra. Seminarierna var dock väldigt blandade på grund av delvis begränsat styrning från läraren samt allas olika bakgrund kunskapsmässigt. För att kurserna skulle ha varit 100 procentigt givande för mig hade en tydligare struktur av diskussionerna behövts, för att alla skulle kunna delta på samma villkor.
Lärare: Yves Haeck Kursinnehåll: Introduktionskurs till mänskliga rättigheter; dess ursprung, historia, utveckling, internationella instrument och konventioner, internationell rätt, flyktingars rättigheter, internationella domstolar, ursprungsbefolkningars rättigheter, mänskliga rättigheter och Examination: Bestod av föreläsningar, 3 timmar långa, en gång i veckan med avslutande skriftlig tenta. Denna tenta bestod av två delar; en open book och en closed book. Kommentar: Föreläsningarna var alldeles för långa, med enbart en paus, enligt mig. Kursen fokuserade mycket på juridik, vilket är viktigt att ha med i beräkningen för den som är intresserad av att läsa kursen. Generellt var den väldigt intressant, givande och bra. Dock är jag skeptisk till dess namn då mänskliga rättigheter täcker hela världen, och alla delar av världen behöver arbeta med att erhålla allas rättigheter för alla. Då kursen inte specifikt fokuserade på “utvecklingsländer” ser jag inte varför den döptes som den gjorde.
Lärare: Joachim Yeshaya & Caroline Janssen Kursinnehåll: Diskussion och analys om Islams uppkomst, likheter och skillnader med Kristendom och Judendom, influenser, osv. Kursen lade stor vikt vid kontext, influenser, och vilka anledningar som kan ligga till grund för de likheter och skillnader som finns mellan religionerna. Vidare diskuterades relationen mellan de olika troende under tiden för Islams uppkomst. Examination: Föreläsningar, nästan som seminarium, med avslutande tenta i två delar; första delen av kursen behandlade Islam i relation till Kristendom och Bibeln, och andra delen i relation till Judendom. Tentan var open book. Kommentarer: Denna kurs var väldigt intressant och givande för mig, då jag inte studerat något liknande tidigare. Den öppnade upp för diskussion och reflektion. Det är en master kurs men det gick alldeles utmärkt för mig att läsa den ändå, även om det var utmanande.
Lärare: Sarah Delputte Kursinnehåll: EUs utvecklings policys, dess utveckling, internationell och europeisk kontext som influerat dess utveckling samt problematisering av dess innehåll. Examination: Föreläsningar 2 timmar varje vecka. Skriftlig tenta, closed book. Kommentarer: Denna kurs var en master kurs men gick väldigt bra att läsa för mig ändå. Den var väldigt intressant och förde in många kritiska perspektiv. Den gav en bredd av de influenser som påverkat EUs perspektiv samt erbjöd flera teoretiska perspektiv kring varför, hur och på vilket sätt. Vidare, kursen förhåll sig ständigt kritisk till maktstrukturer och eventuella konsekvenser av EUs perspektiv och agerande. Fokus på utvecklings aid.

Boende

Universitetet i Gent erbjuder studentboende i olika former; rum i korridor med egen toalett och gemensamt kök, samt större rum med eget kök och studios. De två sistnämnda gäller för PhD studenter. Utbytesstudenter bor i de förstnämnda studentboendena, vilka ligger bredvid varandra och har ett gemensamt ”common room”. Detta gemensamma rum har fungerat som vardagsrum, festlokal samt studierum under tentaperioden. Den absoluta fördelen med denna boendeform är att alla utbytesstudenter lär känna varandra och det är ett perfekt sätt att skaffa vänner. Boendet i sig är helt okej, ingen toppen kvalité men absolut okej. Köket har alla funktionaliteter utom ugn. Dessvärre måste varje student själv inhandla pannor, tallrikar osv. I det gemensamma rummet finns wifi, och på rummen finns internet. Dock begränsat och enbart via kabel till dator. I anknytning till dessa studentboendena finns en studentrestaurang vilket är fördelaktigt. Vidare, reglerna för boendet är hyfsat strikta och det ska vara tyst i byggnaden efter 23.00. Detta har varit flexibelt under terminens gång, och mer strikt under tentaperioden. Säkerhetsvakter ser till att denna tiden hålls och svarar på klagomål då det inte efterlevs. Vid problem eller om något går sönder osv görs en anmälan till Housing Office. Denna reperationsprocess har fungerat delvis, men också lämnat mycket övrigt att önska. Utöver dessa studentboenden finns möjligheten att hyra ett rum, lägenhet, osv på den privata marknaden. Detta tycks inte ha varit alltför svårt. Universitetet kan delvis hjälpa till med att hitta en egen privat bostad. Vid anmälan hos Universitet förmedlar de direkt information om hur en ska gå tillväga för att ansöka om ett rum i studentboendet. Denna process var enkel. Vid ansökan kan varje student önska i vilket boende en önskar bo. I boendena Göttingen och Groningen är det lugnare, med mer master studenter. I boendena Canterbury och Uppsala är det livligare och med mer Erasmus studenter. Således, beroende på vad en trivs med passar de olika byggnaderna bättre eller sämre. Universitetets hemsida erbjuder väldigt mycket information om boende, samt hur en går tillväga för att söka boende samt kontaktpersoner. Likaså, Facebook grupper för utbytesstudenter samt för Gent Universitet kan fungera som en länk till privata rum/lägenheter.

Nöjen och fritid

Utbudet av museum, konsthallar osv är stort i Gent. För den som gillar arkitektur är Gent imponerande. Caféer och pubar finns i massvis med olika former; fantastiska chokladhak och pubar med över 300 sorters öl är en del av dessa. Nattlivet är bra och det finns ett stort utbud av bra klubbar med olika genrer, framför allt i relation till Gents storlek. Att cykla runt, både i och utanför Gent, rekommenderas. Att bara följa en kanal för att se var en hamnar tar en i princip alltid till ett litet guldkorn. Eftersom att Belgien är litet till storlek är det smidigt och enkelt, samt tidseffektivt, att ta sig runt i Belgien men också till de angränsande länderna. Många studenter reser mycket under sin studieperiod. Dagsturer rekommenderas! Under helgen är tågbiljetterna billigare, samt om en är under 26 finns bra rabatter. Studentlivet är påfallande i Gent. De belgiska studenterna är partyglada och många kvällar i veckan är livade. ESN, Erasmus Student Network, arrangerar mycket aktiviteter och events för utbytesstudenter, internationell middag, spelkväll, pubrundor, fester och utflykter är några exempel. Denna organisation är starkt rekommenderad att gå med i för att lära känna de andra studenterna.

Kostnader

Kostnaderna är ungefär dem samma. Boendet kostar 407 euro. Mat är generellt ungefär som i Sverige. Studentrestaurangerna är billigare än caféerna vid Lunds Universitet. Kollektivtrafiken i Gent är ganska dyr. En bussresa kostar 3 euro. Dock kan en köpa ett kort med flera resor vilket gör det billigare. Detta gäller även för spårvagn och tåg. Uteliv och alkohol är billigare än i Sverige.

Övrigt

Inget visum behövs för att vara i Belgien som svensk medborgare. Vid ankomst får en all information om hur en registrerar sig hos migrationskontoret. Denna process är enkel. Belgare är snälla och hjälpsamma om de vill vara det. Jag har mött både och. Detta gäller även för anställda vid universitetet. Vid första anblick kan de framstå som otrevliga eller till och med oförskämda, vilket de ibland är, men flera gånger är de trevligare om en frågar väldigt, väldigt snällt. Generellt, en utbytestermin är fantastiskt. Det spelar ingen roll vad jag skriver för att försöka förklara detta. Ja, jag var orolig och nervös innan jag åkte. Ja, det har varit stunder när allt har känts jobbigt och det hade varit lättare att vara hemma. Men allt detta hör till. Alla de fantastiska människor jag mött kompenserar för allt detta. Dessa människor är vad som gör denna terminen guld värd. Får du chansen, tveka inte, bara åk. Du kommer älska det. Text: Irma Nilsson

Information

Namn: Irma Nilsson
Studerat: Mänskliga rättigheter
Utbytesstudier: Universiteit Gent, Gent, Belgien
Tid: Vårterminen 2016
Kontakt: nilsson.irmagmailcom
Universitetets hemsida:
ugent.be/en
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-06-16