Ivar Fersters - Atens universitet

Reseberättelse från Aten, Grekland

Jag valde att läsa min femte termin i kandidatprogrammet Arabiska Studier (med fördjupning mot Mellanösternkunskap) som Erasmus+ student i Aten i Grekland, men valde att lägga den som min sista termin, d.v.s. jag tog uppehåll från mina kandidatstudier termin 5 och ersatte den med en sjunde termin så att säga, efter jag skrivit min kandidatuppsats. Jag avslutade alltså hela min utbildning med ett halvår på utbyte, någonting som jag i efterhand är nöjd med då jag inte behövde ’skynda hem’ vid terminens slut. Nåväl, varför Grekland om jag studerar Mellanöstern undrar säkert du som läser detta? Vid mitt mottagande universitet, ’Det nationella och kapodistriska universitetet i Aten’, finns en utbildning som heter Turkiska Studier och som är i princip samma utbildning som den jag läste hemma i Lund. Det var en kombinerad språk-­‐ och mellanösternkunskapsutbildning på kandidatnivå där studenten får välja sin fördjupning mot det ena eller det andra efter halva studietiden. Skillnaden är att Lund ligger utbildningens tyngdpunkt i Arabvärlden, det arabiska språket och historian, medan mitt värduniversitet hade den tyngdpunkten förlagd till Turkiet och det forna Osmanska Riket till vilket nuvarande Grekland tillhörde under flera århundraden.Därmed befann jag mig fysiskt på den plats som jag studerade, vilket var en fantastisk upplevelse. Jag upptäckte så snart mina studier börjat att kvalitén på utbildningens innehåll höll minst samma höga standard som hemma. Det vetenskapliga och kritiska förhållningsättet till historia och samtid som genomsyrade mina kurser utgjorde verkligen en intressant kontrast till den populariserade och mytiska historieskrivning som ofta gör sig påmind i det Grekiska samhället, och inte minst presenteras för turisterna. Jag fick genom mina studier privilegiet att på djupet och erfara hur mycket av Greklands osmanska och bysantinska arv som sopats undan, tonats ner och på andra sätt anpassats till det nationalistiska narrativet som syftar till att knyta en röd tråd mellan de antika hellenistiska stadsstaternas storhetstid med den moderna lilla nationalstaten vid Europas sydöstra hörn som utgör Grekland av idag. Inte nog med detta så var det oerhört intressant, om än sorgligt, att uppleva vardagslivet i det nutida Grekland som plågades av ekonomisk såväl som politisk kris under min vistelse där. Mina lärare och universitetspersonal var mycket duktiga, hjälpsamma och undervisningen höll, som sagt, god kvalitet. Trots detta kunde även jag känna av de nedskärningar som universitetet drabbats av under den pågående åtstramningsbudgeten. Mycket av den administrativa personalen hade blivit uppsagda eller tvingats gå ner i arbetstid och därför var det mycket  av själva byråkratin som gick trögt. Att göra ett utbyte som Erasmus student innebär nämligen ett viss mått av pappersarbete. Min Erasmus-­‐koordinator hade t.ex. endast två timmar kontorstid i veckan vilket ledde till mycket väntan och förseningar varje gång jag behövde få ett papper signerat. En av de mest fantastiska fördelarna med att studera just i Grekland var att jag som student hade gratis tillträde till samtliga statliga museum. Jag fullkomligt älskar muséerna i Aten och kunde återvända hur många gånger jag ville och ta mig all tid i världen att utforska dem. Mitt mest välbesökta museum var muséet
för Bysantinsk historia och Kyrklig konst. Jag tror att jag gjorde minst sju besök dit där jag lät mig förloras i alla de fantastiska medeltida ikontavlorna och andra konstverk. Jag kan även varmt rekommendera ett besök vid det stora och futuristiska Akropolismuséet (självklart också själva Akropolisklippan) samt ett besök till den f.d. parlamentsbyggnaden som idag huserar ett museum tillägnat Greklands moderna (post-­‐osmanska) historia. Detta var särskilt intressant att återbesöka med nya ögon efter jag avslutat mina studier. Överlag är jag otroligt nöjd och tacksam över denna upplevelse men skulle avslutningsvis vilja ge några korta råd eller varningar till den som läser detta och kanske själv är intresserad av att göra sitt utbyte till Grekland. För det första; studietakten är hög och undervisning på engelska är inte att räkna med. Jag hade väldigt hjälpsamma lärare som specialanpassade undervisning och kurslitteratur för mig (den enda icke-­‐grektalande eleven i klasserna). I många av mina delkurser deltog jag ö.h.t. inte vid några föreläsningar utan fick material på engelska att studera utanför klassrummen. Jag förvånades över vilka höga krav som ibland ställdes på mig som student. De flesta av mina delkurser gav 3 eller 4 högskolepoäng, men vid tentamen förväntades jag leverera fler och längre arbeten än vad som är vanligt för en 7,5-­‐ poängskurs hemma i Lund. För det andra; Aten är inte alltid en angenäm plats. Staden är till stor del en trång betongdjungel, med få grönområden, smala trottoarer och jag behövde dagligen kämpa mig över de hårt trafikerade och bullriga gatorna. Stora avstånd, branta backar och ständig trängsel i kollektivtrafiken. Detta var absolut en påfrestning som kan vara värd att ha i åtanke. Överväg om du inte hellre vill söka dig till någon annan stad, t.ex. Thessaloniki som är en stor studentstad med en befolkning som motsvarar ett Göteborg (jämfört med Aten som Stockholm gånger tre) och som dessutom är vackrare, närmre till havet och vuxit fram på ett mer organiskt sätt till skillnad från Atens senmoderna explosion i befolkning och betong. Lycka till!

Information

Namn: Ivar Fersters
Studerat: Arabiska
Utbytesstudier: Atens universitet, Grekland
Tid: Höstterminen 2015
Kontakt: Om du vill kontakta mig gå genom internationella kontoret först.
Universitetets hemsida:
hen.uoa.gr
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-06-16