lu.se

Utbytesstudier

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Som student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna har du mycket goda möjligheter att få tillbringa en studieperiod vid ett utländskt universitet. Ta den chansen! Förutom personliga upplevelser som du kommer bära med dig för alltid så får du också lära känna en ny kultur och ett annat universitetssystem. Du får även meriter som kan hjälpa dina framtida studier och den yrkesinriktning du väljer.

Visste du att:

  • Du är berättigad till CSN-medel under utbytestiden.
  • Du slipper betala terminsavgifter.
  • Kurserna du läser utomlands kan räknas in i din svenska examen.
  • Du är försäkrad under hela studietiden.
  • Du kan söka stipendium för Erasmusutbyte och vissa andra utbyten. Stipendiet fungerar som ett komplement till ditt studiemedel och kan täcka eventuella extra kostnader.

Ansökan och urval

En gång per termin har du möjlighet att söka utbytesstudier och blir du antagen kommer du att kunna studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet utomlands.

Du som har nominerats

När du har fått besked om att du har blivit antagen till utbytesstudier så kommer du bli kontaktad av HT internationella kontoret. Vi kommer skicka ett nomineringsbrev som innehåller allt vad du behöver veta inför din utresa.

På plats utomlands

Det finns en del saker du bör tänka på när du anlänt till ditt värduniversitet. På denna sida hittar du en lathund om hur du registrerar dig själv som utbytesstudent och information om vad du du bör göra om dina kurser ändras under tiden du studerar utomlands och så vidare.

Hemkomst

Det finns några saker du ska göra när du kommit hem från dina utbytesstudier. På denna sida hittar du bland annat information om Transcript of Records och hur du kan tillgodoräkna och ekvivalera kurser som du läst utomlands.