Ansökan och urval

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

En gång per termin har du möjlighet att söka utbytesstudier och blir du antagen kommer du att kunna studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet utomlands.

Ansökningsperioder

  • Vårterminen: 5 februari - 5 mars
  • Höstterminen 5 september - 5 oktober
På följande sida hittar du information om vilka universitet som ingår i utlysningen. De finns tillgängliga cirka en vecka före ansökan öppnar.

Vem kan söka?

För att kunna åka utomlands ska du uppfylla några grundläggande villkor.

Utbytesplatser

Humanistiska och teologiska fakulteterna har flera partneruniversitet både i och utanför Europa som du kan åka till.

Reseberättelser

Flera av våra studenter har skrivit reseberättelser som ger dig bra kunskap om våra partneruniversitet och kan ge dig inspiration när du skriver på din ansökan.

Ansök om utbytesstudier

När du väl har förankrat dina planer med din studievägledare och med koordinatorn på HT-Internationella kontoret är det dags att fylla i en ansökan on-line samt bifoga vissa dokument

Vad händer sen?

Din ansökan registreras på HT-Internationella kontoret, och sedan går den vidare till studievägledaren vid din institution/avdelning. Här kontrolleras bl.a. att du har tillräckliga förkunskaper för dina utbytesstudier och är det många studenter som har sökt från ett visst program/ämne brukar dessa rangordnas. Presentation "Exchange studies"

Internationella kontoret, HT

E-post: internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201,
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse

Vart vill du åka i världen?

HT-fakulteterna har flera partneruniversitet i och utanför Europa som du kan åka till.

Reseberättelser

Här hittar du reseberättelser om att studera utomlands.